Ouderenprogramma in Malawi

HospitaalBroeders

Ouderenprogramma in Malawi
Situatie van ouderen in Malawi

Armoede is de basis van veel problemen in Malawi. Zeker voor kwetsbare groepen in de samenleving. Een vergeten groep die hier veel last van heeft is de groeiende groep 65-plussers. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact van armoede voor de groep ouderen in Mzuzu enorm is. Senioren zijn vaak niet meer in staat om inkomen te genereren, terwijl zij vaak de zorg hebben voor een groot gezin, inclusief kleinkinderen. Armoede belemmert hun toegang tot gezondheidszorg. Naast leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen hebben ze ook last van wijdverbreid bijgeloof in de gemeenschap dat zij behekst zijn.

Programma Towvirane

Ons progrmma Towvirane (‘Laat ons elkaar helpen’) in Malawi richt zich op ouderen. Op drie verschillende locaties in Mzuzu bieden we specifieke hulp aan ouderen.

Impact programma

Verhoogde kwaliteit van leven van senioren, o.a. het tegengaan eenzaamheid. Laagdrempelige en gratis hulp met specifieke aandacht voor geestelijke gezondheidsklachten.

Activiteiten
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten voor ouderen, met specifieke aandacht voor ggz.
  • Geven van fysiotherapie.
  • Uitgifte van voedzame maaltijden.
  • Behandeling van cliënten met gezondheidsproblemen.
  • Doorverwijzing van ernstige zieke cliënten naar staatsziekenhuis voor opname.
  • Recreatie en zang- en dans sessies met senioren.
  • Training van aantal senioren om spreekbuis te worden inzake mensenrechten.
Ondersteuning van HospitaalBroeders in 2020

In 2020 heeft HospitaalBroeders Nederland dit programma met €15.000 ondersteund. In totaal zijn 736 ouderen geholpen in dit programma. Door de uitbraak van corona konden zij niet naar de drie centra komen maar bezochten onze medewerkers de senioren wekelijks.

Outcome in 2020

736 senioren geholpen in Mzuzu.
32 behandelingen door eigen gezondheidswerkers.
12 workshops over hygiëne- en gezondheidsissues.
15 bijeenkomsten over mentale gezondheid voor ouderen.
11 workshops over mensenrechten en rechten van ouderen.

Ouderenprogramma in Malawi HospitaalBroeders

Hospitaalbroeders zet zich in voor de beste zorg aan de meest kwetsbare groepen in Afrika. Door het bieden van de hoogste kwaliteit medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, scholing of hulp in overeenstemming met hun behoeften.

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief