Scholen van plastic afval; systeemverandering in Ivoorkust

Unicef

Scholen van plastic afval; systeemverandering in Ivoorkust

In Ivoorkust is sprake van een groeiend afvalprobleem, met dagelijks meer dan 288.000 kilo plastic afval dat op stortplaatsen in arme gebieden belandt.
Slechts een klein percentage van dit plastic wordt gerecycled, met name door jongeren en vrouwen, die daarmee te weinig verdienen.

Unicef heeft ingegrepen door dit plastic afval om te zetten in bouwstenen voor schoolgebouwen. Met indrukwekkende resultaten: 15.000 kinderen kregen zo toegang tot onderwijs door de 299 nieuwe klaslokalen die zijn gebouwd van 3100 ton afval dat is gerecycled met de inzet van vrouwen die daarmee in hun dagelijks onderhoud konden voorzien. Een belangrijke systeemverandering voor dit land door de combinatie van oplossingen voor milieuvervuiling, onderwijskansen en werkgelegenheid.

Scholen van plastic afval; systeemverandering in Ivoorkust UNICEF Nederland

UNICEF streeft naar de wereldwijde realisatie van kinderrechten voor ieder kind.