Stop ontbossing, verandering door wetgeving

Wereld Natuur Fonds

Stop ontbossing, verandering door wetgeving

Een samenwerkingsverband van zes natuurorganisaties (Greenpeace, Vogelbescherming, IUCN NL, Both ENDS, Tropenbos International, Wereld Natuur Fonds) heeft zich sterk gemaakt voor nieuwe wetgeving.

Tot nu toe konden producten afkomstig uit recent ontboste gebieden nog gewoon worden verhandeld op de Europese markt. De oplossing? Een nieuwe Europese wet die producenten verplicht aan te tonen dat hun producten niet bijdragen aan vernietiging en aantasting van bossen. De wet zorgt ervoor dat wij in Europa geen producten meer kunnen kopen die bijdragen aan ontbossing.

De campagne #Together4Forests is onder andere door 1,2 miljoen Europese burgers gesteund.

Stop ontbossing, verandering door wetgeving WWF-NL

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur