Inkomsten

Het onderzoek naar de financiële ontwikkelingen bij de goede doelen toont aan dat in 2016 de totale inkomsten van de deelnemende goede doelen € 2,8 miljard bedroegen. Dit is een toename van 6,4 % ten opzichte van 2015. Goede doelen verkregen hun inkomsten voor 41% met eigen wervingsactiviteiten.

Inkomsten uit eigen fondsenwerving
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met 5% toegenomen. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen met 5%. Ten opzichte van 2015 nam bij alle aandachtsgebieden het aandeel van eigen fondsenwerving in de totale inkomsten toe. Inkomsten uit nalatenschappen zijn belangrijk en vormen 22% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving.

Voor het rapport met alle cijfers van het jaarlijkse onderzoek klik hier.