1,9 miljoen euro voor onderzoek naar smartwatches die hartstilstand herkennen en 112 alarmeren

De Hartstichting kent bijna 1,9 miljoen euro toe aan de ontwikkeling van slimme horloges die een hartstilstand kunnen signaleren en hulpdiensten kunnen inschakelen. Bij veel mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, zijn geen getuigen aanwezig die 112 kunnen bellen. Technologische oplossingen zijn van groot belang om hun leven te kunnen redden. Het geld gaat naar twee onderzoeksprojecten, één geleid vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en één vanuit het Radboudumc. Ook bedrijven werken mee aan de onderzoeken.

Elk jaar treden er 17.000 hartstilstanden op buiten het ziekenhuis. Bij veel slachtoffers (volgens internationaal onderzoek ongeveer 60%) gebeurt dit zonder dat er iemand in de buurt is die hulp kan verlenen en inschakelen. Adequate hulpverlening binnen 6 minuten na een hartstilstand is echter essentieel om te kunnen overleven. Daarom honoreert de Hartstichting onderzoek dat moet leiden tot smartwatches die een hartstilstand kunnen signaleren en hulpdiensten kunnen alarmeren.

Tijdswinst

Eén onderzoeksproject wordt geleid vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en één vanuit het Radboudumc. De beoogde smartwatches zullen onder meer gebruikmaken van sensoren die bijvoorbeeld kunnen registreren of iemand valt en van sensoren die in de kleinste bloedvaatjes in de huid kunnen meten of het hart nog klopt. Ook worden ze voorzien van GPS-technologie. Zo kunnen hulpdiensten zo snel mogelijk ter plekke zijn, en ook de burgerhulpverleners die via het reanimatie oproepsysteem van HartslagNu worden gealarmeerd. Naar verwachting kunnen deze smartwatches ook tijdswinst opleveren bij hartstilstanden waarbij wel getuigen aanwezig zijn.

Technologische oplossingen bieden uitkomst

Het is de bedoeling dat de smartwatches na 3 jaar beschikbaar zijn. Om de kans hierop te vergroten heeft de Hartstichting twee onderzoeksvoorstellen gehonoreerd.

Onderzoeksleider prof.dr. Niels van Royen, hoofd afdeling Cardiologie Radboudumc: “Voor een grote groep mensen komt de hulp na een hartstilstand nu te laat. Met oplossingen die snelle hulpverlening mogelijk maken kunnen we veel sterfte en neurologische schade door een hartstilstand voorkomen.”

Onderzoeksleider dr.ir. Rik Vullings, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven: “Dit is een belangrijk maatschappelijk probleem waarvoor juist technologische oplossingen uitkomst kunnen bieden. Juist in situaties waarin de mens geen hulp kan inschakelen, kan de technologie dat wel.”

Over dit initiatief

De Hartstichting nam het initiatief om dit onderzoek van de grond te krijgen en bracht verschillende partijen bij elkaar. Het doel is het vinden van een innovatieve oplossing om de kans op overleving bij een hartstilstand zonder getuigen te vergroten.

Bij het Eindhovense onderzoek zijn Amsterdam UMC, Tilburg Universiteit, Philips, het Catharina ziekenhuis en Stan betrokken; bij het Nijmeegse onderzoek Corsano Health, Reinier de Graaf Gasthuis en Erasmus MC.

Deze projecten financiert de Hartstichting vanuit de PPS-toeslag die door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) beschikbaar is gesteld aan de Hartstichting om publiek-private samenwerkingen te stimuleren.

Bron: Hartstichting

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.