15% van de kinderen speelt nooit buiten

Uit onderzoek onder ouders naar ‘buiten spelen in de wijk’ is naar voren gekomen dat 15% van de kinderen NOOIT buiten speelt. Dit vindt Jantje Beton alarmerend. “Deze kinderen die nooit buitenspelen lopen hierdoor het risico zich niet optimaal te ontwikkelen”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers (directeur van Jantje Beton). “Buitenspelen is namelijk goed voor hun gezondheid, hun zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop ze met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en welbevinden”.

Jantje Beton heeft eind 2018 twee onderzoeken uit laten voeren door Kantar Public om meer te weten te komen over buiten spelen en wat nodig is om deze trend te keren. We deden onderzoek naar: 1. Buiten spelen in de wijk en 2. Barrières die ouders ervaren bij het buiten laten spelen van hun kinderen.

Het onderzoek naar Buiten spelen in de wijk heeft plaatsgevonden onder een panel van 12.000 ouders met kinderen van 4-14 jaar oud, de respons was 6.194.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Gemiddeld spelen kinderen 8,4 uur per week buiten. 58% geeft aan minder dan dit gemiddelde buiten te spelen. En ouders geven aan dat maar liefst 15% van de kinderen nooit buiten speelt. Opmerkelijk is dat het hierbij vooral om kinderen uit hogere sociale klasse in de Randstad gaat.
  • Meer dan de helft van de kinderen speelt in de eigen tuin of op de stoep in de buurt. Vaak spelen kinderen met vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt. 53% geeft aan ‘vaak alleen’ te spelen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat trampoline springen favoriet is.

Daarnaast is in een apart onderzoek aan 1.500 ouders gevraagd (respons 63%) wat de barrières zijn die zij ervaren bij het buitenspelen van kinderen. De belangrijkste bevindingen zijn dat ook ouders uit de hoogst sociale klasse zelf de minste tijd buiten door brengen in hun vrije tijd. Daarnaast geeft volgens de ouders de helft van de kinderen de voorkeur aan digitale speelmogelijkheden boven buitenspelen. 78% van de ouders stelt regels aan het gebruik van social media/games.

bron: Jantje Beton

foto: Gerard Til