9 van de 10 kinderen in Nederland gaan gráág weer naar school

Het Liliane Fonds liet onderzoeken hoe Nederlandse leerlingen het hebben ervaren om in de afgelopen acht weken niet naar school te kunnen. Na een lange periode van lockdown mogen kinderen vanaf morgen weer naar school. In de armste landen van de wereld gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap nóóit naar school. Voor hen is de lockdown niet tijdelijk. Onder de noemer ‘levenslange lockdown’ vraagt de organisatie aandacht voor deze problematiek.

“Naar school gaan hoort bij je leven”

Het onderzoek werd afgelopen week gehouden onder 500 Nederlandse scholieren tussen 9 en 16 jaar.

Als jongeren te horen zouden krijgen dat ze nooit meer naar school zouden kunnen, dan overheerst een gevoel van verdriet (41%). Andere emoties zijn ongeloof (23%) en bezorgdheid (22%). “Afgelopen weken was ik vaak verdrietig en ik voelde me opgesloten. Ik miste school, mijn juf, nieuwe leuke dingen leren en voetballen met mijn vriendjes op het schoolplein”, aldus een basisschoolleerling. Verder kan 83% van de scholieren zich niet voorstellen nooit meer naar school te kunnen. 9 op de 10 scholieren missen school.

“Ik schaam me dat ik thuis zit”

Ook Cyrus (17) uit de Filippijnen wil niets liever dan naar school gaan. Door een hersenbeschadiging kan hij niet lopen. “Ik ben jaloers op mijn vrienden die naar school gaan en ik schaam me dat ik thuiszit. Zal ik ooit mijn diploma halen?” Zoals Cyrus zijn er velen: wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen en jongeren met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zet zich in voor hun recht op onderwijs door onder andere het betalen van schoolgeld, het financieren van leermiddelen, trainingen voor docenten, het toegankelijk maken van schoolgebouwen en beïnvloeding van beleidsmakers ten behoeve van toegankelijk onderwijs.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs

33.000.000* kinderen wereldwijd kunnen, mogen of durven niet naar school. Als we niets doen, blijft deze kwetsbare groep niet alleen thuis achter, maar ook achter in het leven. Het Liliane Fonds vindt dit onaanvaardbaar. Want alle kinderen hebben recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en voor de Rechten van het Kind én in de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

*Bron: Education for All Global Monitoring Report (GMR) 2014, UNESCO

Bron: Liliane Fonds