Aantal asielverzoeken 2019 bleef stabiel, wachttijd asielprocedure toegenomen

Het aantal nieuwe asielverzoeken in Nederland bleef met 22.533 verzoeken in 2019 redelijk stabiel ten opzichte van 2018. Dit blijkt uit de nieuwe asielcijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid over het jaar 2019. Toch nam het aantal wachtende asielzoekers in de opvang flink toe tot bijna 28.000, door verder opgelopen achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Aantal asielverzoeken stabiel

In 2019 deden 22.533 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek in Nederland. In 2018 ging het om 20.353 nieuwe asielverzoeken. Het aantal gezinsleden die herenigden met een vluchteling in Nederland daalde – opnieuw – van 6.463 in 2018 naar 4.179 in 2019.

Syrië was vorig jaar opnieuw het herkomstland van de meeste asielzoekers (16%), gevolgd door Nigeria (9%) en Iran (7%). Een kleine 20% van de asielzoekers kwam uit een 'veilig land van herkomst', zoals Algerije (5%), Marokko (5%) en Georgië (1%). Het aandeel asielzoekers uit veilige herkomstlanden bleef vrijwel gelijk aan dat in 2017 en 2018.

Bijna de helft inhoudelijk toegekend

De IND beoordeelde vorig jaar in ongeveer 11.000 asielverzoeken inhoudelijk of iemand bescherming nodig had. Bijna de helft van deze inhoudelijk beoordeelde asielverzoeken werd ingewilligd. Ongeveer 5.500 zaken werden inhoudelijk afgewezen.

In ongeveer 7.310 zaken besloot de IND dat niet Nederland maar een ander Europees land verantwoordelijk was voor de beoordeling van het asielverzoek. Deze zaken werden daarom in Nederland niet inhoudelijk beoordeeld.

20% uit veilige landen

Bijna alle asielverzoeken uit 'veilige herkomstlanden' (een kleine 20%) werden afgewezen of er werd een ander Europees land verantwoordelijk gehouden voor de beoordeling. Het aandeel asielzoekers uit veilige herkomstlanden bleef vrijwel gelijk aan dat in 2017 en 2018. Doordat asielverzoeken uit veilige herkomstlanden voorrang kregen, wachten veel kansrijke aanvragen nog altijd op een beoordeling.

Wachttijd asielprocedure verder opgelopen

Ook in 2019 bleven de problemen door de forse achterstanden bij de IND zich opstapelen. Door de groeiende groep wachtende asielzoekers steeg het aantal bewoners van asielzoekerscentra van 20.810 in januari 2018 naar bijna 28.000 aan het einde van 2019. Er ontstond opnieuw een groot tekort aan opvangplekken.

Anderhalf jaar wachten

Het aantal asielzoekers die al een tot twee jaar in een azc wonen is in 2019 meer dan verdubbeld, van 2.260 in januari naar 5.790 in november. Sommige asielzoekers wachten al langer dan anderhalf jaar op de start van hun procedure. Het is de IND in 2019 niet gelukt het tij te keren: de wachttijd neemt nog steeds toe.

Bron: VluchtelingenWerk