Actieplan voor Europese natuur: EU-lidstaten lopen achter op schema

Een jaar na de presentatie van het Actieplan Europese Natuur door de Europese Commissie blijkt dat de meeste* lidstaten hun belangrijkste natuur nog steeds onvoldoende beschermen.

WNF, Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Europese ngos’s hebben 18* EU-lidstaten onder de loep genomen. Zo krijgt bijna de helft (44 procent) van de lidstaten een ‘rode kaart’ voor de bescherming van soorten. Drie kwart van de lidstaten moet beschermde natuurgebieden (het zogeheten Natura 2000-netwerk) beter op elkaar laten aansluiten.

Papieren bescherming

Nederland scoort op verschillende punten onvoldoende. Meest in het oog springend is dat de bescherming van de Noordzee nog altijd zwaar tekort schiet. Volgens Noordzee-expert Emilie Reuchlin-Hugenholtz van WNF wordt de Nederlandse onderwaternatuur vooral op papier beschermd. Een schoolvoorbeeld van waar het misgaat is de Doggersbank, de grootste zandbank in de Noordzee: “Bescherming van dit ontzettend rijke natuurgebied is niet meer dan een dode letter. De Doggersbank is een groot grensoverschrijdend kustgebied dat we met Duitsland en Engeland delen. Alleen Duitsland heeft besloten om de helft van de Doggersbank te sluiten voor alle vormen van bodemberoerende visserij. Dan wordt straks maar 5 procent effectief beschermd.” Nederland zou dit kraamgebied voor veel vissoorten juist moeten koesteren als het aan Reuchlin-Hugenholtz ligt.

Weidevogels

Uit de Scorecard blijkt ook dat de Nederlandse overheid nog te weinig doet voor beschermde gebieden en bescherming van diersoorten. Specifiek wordt genoemd dat nog altijd concrete beschermingsplannen voor weidevogels ontbreken.

De natuurorganisaties roepen de Europese Commissie en de lidstaten op om eindelijk in actie te komen voor de natuur in Europa.

In 2015 heeft een grote coalitie van ngo’s campagne gevoerd voor bescherming van de Europese natuur. Ruim een half miljoen Europeanen heeft de Europese Commissie laten weten dat er niet getornd mag worden aan de regels voor natuurbescherming.