Afname CO2-uitstoot EU komt vooral door armere Europeanen, uitstoot van de rijkste 10% is juist gestegen

De CO2-emissiereducties in de EU zijn sinds 1990 vooral gedaald door een afname van emissies afkomstig van Europese burgers met een lager en gemiddeld inkomen. De CO2-uitstoot van de rijkste 10% van de Europeanen nam juist toe, zo stelt Oxfam Novib vandaag in haar nieuwe analyse.

De Oxfam-analyse "Confronting Carbon Inequality in the European Union ‘’ laat zien dat de nieuwe EU-klimaatdoelstelling voor 2030 onhaalbaar is, als aan deze ongelijkheid geen einde wordt gemaakt. Deze doelstelling wordt later deze week tijdens de milieutop door EU-leiders besproken.

“Het is zaak dat de Europese ‘Green Deal’ de emissies van de rijkste 10% aanpakt, terwijl het Europese burgers met een lager inkomen helpt om hun bijdrage te blijven leveren. Een ambitieuze emissiereductie doelstelling voor 2030, gekoppeld aan een eerlijke Europese Green Deal, zal Europa helpen om uit de coronacrisis te komen met een duurzamere en meer weerbare economie, die werkt voor iedereen,” aldus Oxfam Novib klimaatexpert Madelon Meijer.

De analyse is gebaseerd op onderzoek, dat samen met het Stockholm Environment Institute is uitgevoerd, naar de consumptie-emissies van verschillende inkomensgroepen in de EU tussen 1990 en 2015. Tijdens deze periode van 25 jaar daalden de CO2-emissies voor consumptie in de EU met 12% en nam economische ongelijkheid toe.

De analyse laat zien dat:

  • De rijkste 10% van de EU-burgers verantwoordelijk was voor meer dan een kwart (27%) van alle EU-CO2-uitstoot – Dit is evenveel als de wat de armste helft van de EU-bevolking samen uitstoot. 40% van de Europeanen met een 'middeninkomen' waren verantwoordelijk voor 46% en de rijkste 1% voor 7% van de CO2-uitstoot.
  • De CO2-uitstoot van de armste helft van de Europeanen verminderde met bijna een kwart (24%) en die van de 'middeninkomens'-burgers met 13%. De CO2-uitstoot van de rijkste 10% van de Europeanen steeg met 3%, bij de rijkste 1% was dat 5%.
  • Om zeker te stellen dat de wereld niet meer dan 1,5 °C opwarmt, moet de CO2-voetafdruk van de rijkste 10% van de Europeanen in 2030 tien keer kleiner zijn dan nu. Die van de rijkste 1% moet zelfs 30 keer minder worden dan nu. De CO2-uitstoot van de armste 50% van de Europese bevolking moet worden gehalveerd.

Klik hier voor de analyse.

Bron: Oxfam Novib