Alzheimer Nederland: “Minder wachtlijsten, maar nog geen betere zorg”

Ruim 100.000 mensen met dementie krijgen geen ondersteuning thuis. Alzheimer Nederland: “Minder wachtlijsten, maar nog geen betere zorg”. Slechts 30% van de mensen met dementie ontvangt casemanagement dementie. Dit blijkt uit onderzoek van HHM, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gebruik van deze specialistische ondersteuning blijkt zelfs afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Onbegrijpelijk, aldus Alzheimer Nederland, want het aantal mensen met dementie stijgt èn mensen met dementie wonen langer thuis.

Ruim 100.000 dementiepatiënten onbekend bij huisarts

Patiënten ontvangen geen casemanagement dementie, omdat zij zelf nog onbekend zijn bij de huisarts of omdat de huisarts onbekend is met casemanagement dementie. Alzheimer Nederland vindt het schokkend dat de helft van de mensen met dementie niet bekend is bij de eigen huisarts. Zorgaanbieders zijn onvoldoende in beeld met casemanagement dementie bij de artsen en bieden deze zorg niet proactief aan als optimale ondersteuning. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp: “Naar schatting gaat het om 110.000 tot 120.000 mensen met dementie die niet adequaat ondersteund worden. Zorg komt terecht bij de mantelzorger, die vaak al overbelast is. Mensen met dementie vallen tussen wal en schip.” Nog steeds weten te weinig mensen dat zij recht hebben op casemanagement dementie. Het is aan de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te zorgen dat patiënten kunnen rekenen op de juist zorg, op de juiste plek, aldus Alzheimer Nederland.

Langer thuis dankzij casemanager dementie

Het is de ambitie van de regering om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. Een ambitie die onderstreept wordt door Alzheimer Nederland, maar alleen met de juiste ondersteuning. Dit is nu onvoldoende het geval. Julie Meerveld: “Als je wilt dat mensen het thuis langer volhouden moet je er alles aan doen om hen daarbij te helpen. Wij weten uit onderzoek dat casemanagement daarbij de belangrijkste voorwaarde is”.

Wachtlijstregistratie vinger aan de pols

Casemanagement dementie kampt sinds 2016 met wachtlijsten. Na twee jaar is er voor het eerst een afname te zien. Meerveld: “De afname van de wachtlijsten is het enige lichtpuntje in het onderzoek. maar als mensen niets van het recht op casemanagement dementie weten komen ze ook niet op een wachtlijst.” Vanaf 1 december 2018 worden zorgaanbieders verplicht om wachttijden en wachtlijsten te registreren. “Dankzij de verplichte registratie kunnen we beoordelen of mensen echt de juiste zorg krijgen en of verzekeraars voldoen aan hun zorgplicht.” Het tegenoffensief van brancheorganisatie ActiZ, is dan ook onbegrijpelijk voor Alzheimer Nederland. “Meten is weten. Dus laten we elkaar scherp houden, zodat we mensen met dementie en hun naasten echt ondersteunen om langer, veilig en comfortabel thuis te wonen.”

Bron: Alzheimer Nederland

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.