Amnesty-rapport: Twitter blijft tekortschieten in het online beschermen van vrouwen

Twitter doet nog steeds niet genoeg om vrouwelijke en non-binaire gebruikers van het sociale media-platform te beschermen tegen online geweld en misbruik. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van Amnesty International.

De Twitter Scorecard beoordeelt de score van Twitter bij het implementeren van een reeks aanbevelingen om misbruik van vrouwen en non-binaire personen op het sociale media-platform aan te pakken.

Twitter boekte enige welkome vooruitgang ten opzichte van de aanbevelingen in Amnesty’s Scorecard uit 2020. Maar het platform moet veel meer doen om het online misbruik van vrouwen en gemarginaliseerde groepen aan te pakken. Twitter implementeerde slechts één van de tien aanbevelingen in het rapport volledig. Het bedrijf boekte weinig vooruitgang bij het verbeteren van de transparantie rondom de contentmoderatie en beroepsprocedures.

‘Twitter komt belofte niet na’

‘Ondanks onze herhaalde oproepen om het platform te verbeteren, komt Twitter zijn beloften nog steeds niet na om gebruikers met een verhoogd risico op online misbruik te beschermen’, zegt Michael Kleinman van Amnesty International. ‘Het bedrijf heeft als missie om “iedereen de kracht te geven om ideeën te creëren en die zonder barrières te delen”. Maar het is overduidelijk dat vrouwen en gemarginaliseerde groepen onevenredig te maken krijgen met bedreigingen van hun online veiligheid.’

Uit onderzoek dat in opdracht van Amnesty is uitgevoerd, blijkt ook dat vrouwen die actiever zijn op het platform, meer kans hadden op online misbruik dan degenen die minder actief zijn. 40 procent van de vrouwen die het platform vaker dan één keer per dag gebruiken, meldt misbruik te ervaren, terwijl 13 procent van vrouwen die het platform minder dan één keer per week gebruiken hier last van heeft.

Problemen blijven ondanks belangrijke stappen

Hoewel Twitter enige vooruitgang boekte, is dit nog lang niet voldoende. Het bedrijf breidde de hoeveelheid informatie die beschikbaar is via zijn helpcentrum en rapporten over transparantie uit. Ook startte het bedrijf nieuwe bewustmakingscampagnes, breidde het beleid over haatdragend gedrag uit en verbeterde het de analysemechanismen en privacy- en beveiligingsfuncties. Hoewel dit belangrijke stappen zijn, zijn de problemen nog niet opgelost.

Reactie van Twitter

In een reactie op dit rapport liet Twitter weten: ‘We zijn vastbesloten om publiekelijk te experimenteren met oplossingen om de fundamentele problemen aan te pakken waarmee onze gebruikers worden geconfronteerd en hen in staat te stellen hun eigen ervaring te beheren. Hoewel veel van deze veranderingen niet direct worden vastgelegd in uw scorekaart, zijn we van mening dat deze verbeteringen uiteindelijk onze meest kwetsbare gemeenschappen in staat zullen stellen om vaker en zonder angst gebruik te maken van hun vrije meningsuiting, een doel dat we delen met Amnesty.

Meer maatregelen nodig

Toch moet Twitter meer doen om ervoor te zorgen dat vrouwen en non-binaire personen – en alle andere gebruikers – het platform kunnen gebruiken zonder bang te hoeven zijn voor misbruik. Als bedrijf heeft Twitter de maatschappelijke verantwoordelijkheid en morele verplichting om concrete stappen te zetten om het veroorzaken van of bijdragen aan mensenrechtenschendingen te voorkomen.

‘Het lijkt er keer op keer op dat Twitter er niet in slaagt om effectieve oplossingen te bieden voor de schade die het platform vrouwen of gemarginaliseerde groepen berokkent’, zegt Michael Kleinman. ‘Omdat onze wereld tijdens de coronapandemie steeds afhankelijker is geworden van digitale ruimtes, is het van cruciaal belang dat Twitter de online ervaringen van alle gebruikers, ongeacht hun identiteit, verbetert.’

Bron: Amnesty International