Basisscholen weer open, middelbaar onderwijs heeft snel perspectief nodig

UNICEF is blij dat de basisscholen en kinderopvang weer open gaan op 8 februari.

Kinderen hebben tegen die tijd 7 weken fysiek les op school moeten missen. Dit is voor veel kinderen zwaar geweest. Niet alleen vanwege leerachterstanden maar zeker ook sociaal-emotioneel. Scholen spelen een belangrijke rol in de brede ontwikkeling bij kinderen door o.a. de structuur, door beweging en spellen met leeftijdgenootjes. UNICEF vindt het belangrijk dat de belangen van kinderen en jongeren worden meegewogen in de nieuwe protocollen.

Nog geen perspectief voor middelbare scholieren

Ondertussen duurt voor middelbare scholieren de tweede schoolsluiting voort. In het belang van kinderen en jongeren moet er gekeken worden naar wat er meer mogelijk is dan een totale schoolsluiting. Het gebrek aan structuur, sociale contacten en uitzicht breekt jongeren op en maakt meer jongeren kwetsbaar. UNICEF pleit ervoor dat er een duidelijk plan komt voor het heropenen van de middelbare scholen, met een datum en de voorwaarden. Zo kunnen we jongeren perspectief bieden.

Daarom is het van belang om aan de slag te gaan met alternatieven voor schoolsluiting. Bijna 50 organisaties komen met 10 punten, die in het beleid voor de korte termijn zou moeten worden opgenomen.

  1. Zet schoolsluitingen niet in om ouders thuis te houden
  2. Zorg voor (veilige) persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren
  3. Betrek kinderen en jongeren
  4. Houd zoveel mogelijk scholen veilig open
  5. Faciliteer onderwijs aan kwetsbare kinderen in plaats van alleen opvang
  6. Laat deskundige jeugdprofessionals bijdragen aan het heropenen van de scholen
  7. Verleng subsidieregelingen voor het onderwijs en regel de financiering op een eenvoudige wijze
  8. Laat scholen veel meer gebruik maken van beschikbare (leegstaande) ruimten
  9. Adviseer het onderwijs over het minimaal en maximaal aantal (online) schermuren
  10. Stel kinderopvang en de voorschoolse educatie ruimer open.

Bron: UNICEF