Beter Leven keurmerk nu ook voor zuivelproducten

“Wij willen de melkveehouderij verbeteren op het gebied van dierenwelzijn, milieu en biodiversiteit,” zegt directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming. Vandaag wordt bekend dat het Beter Leven keurmerk ook voor zuivel gaat gelden en stapsgewijs zal worden verbreed door naast dierenwelzijns- ook natuur- en milieucriteria toe te voegen.

Wij Nederlanders zijn dol op zuivel. Ons land heeft zelfs de hoogste melkproductie per hectare in Europa. Maar er is een keerzijde. De productie van melk heeft een enorme impact op dierenwelzijn, natuur en milieu. Om die reden zijn er nieuwe eisen voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming uitgewerkt voor de melkveehouderij, “want daar moeten écht stappen voorwaarts worden gezet,” vinden samenwerkende organisaties Dierenbescherming, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland.

Zuivel met een ster

Supermarktketen Jumbo neemt de marktintroductie van de ‘zuivel met een ster’ exclusief voor haar rekening. Vanaf vandaag is in alle winkels melk en yoghurt met één ster van het Beter Leven keurmerk verkrijgbaar. Met zowel Jumbo, de zuivelverwerker als melkveehouders is nauw samengewerkt om de introductie mogelijk te maken. “Afzet en compensatie van extra door de boer gemaakte kosten zijn hierbij cruciaal,” stelt de directeur van de Dierenbescherming. Vooralsnog doen zes melkveehouders mee aan het nieuwe concept.

Aandacht voor natuur en milieu

Het Beter Leven keurmerk werkt met eisen die ‘bovenwettelijk’ genoemd worden. Maar juist in de melkveehouderij zijn geen regels voor huisvesting van de dieren. Door alsmaar verdergaande intensivering en schaalvergroting van de sector heeft dat geleid tot onwenselijke situaties. Het Beter Leven keurmerk voor zuivel met één ster schrijft daarom basisuitgangspunten voor die de melkveehouderij een stuk ‘koevriendelijker’ en duurzamer moeten maken. Naast aandacht voor het welzijn van de koe en haar kalf, stellen we voorwaarden aan een betere zorg voor de natuur rond en op de boerderij. Zo dient er in de weilanden meer ruimte te komen voor bloemen, insecten en boerenlandvogels en moeten veehouders overstappen op groene energie, hun mestoverschotten afbouwen en vervuilende bestrijdingsmiddelen beperken.

Totale verbreding

Zuivel met één ster is een eerste stap naar totale verbreding van het Beter Leven keurmerk. Bij onder meer de pluimvee- en varkenshouder is volgens directeur Co’tje Admiraal nog een lange weg te gaan, maar “over vijf jaar zijn we een heel eind opgeschoten, de nieuwe criteria staan al met potlood op papier”.

Bron: Dierenbescherming