Camera’s verplicht bij slacht voor Beter Leven keurmerk

Toezicht met camera’s is over drie jaar verplicht voor slachthuizen die produceren voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Eerst zijn de varkensslachterijen aan de beurt, snel daarna volgen die voor pluimvee, runderen en kalveren. Bij nieuw- en verbouw moeten de camera’s in 2020 al in gebruik zijn.

"Wij hebben als Dierenbescherming niet op afspraken tussen overheid en bedrijfsleven over cameratoezicht gewacht, maar zijn ons hierop in 2016 al gaan oriënteren”, zegt Bert van den Berg, programmamanager veehouderij. Vorig jaar kwam de discussie over cameratoezicht in een stroomversnelling doordat verschrikkelijke misstanden in een Belgisch slachthuis bekend werden. En waar RTL keek naar de misstanden waar de NVWA wél had ingegrepen, onthulde NRC Handelsblad in juni vorig jaar al dat de toezichthouder ook regelmatig wegkeek bij ernstig dierenleed.

Voortvarend optreden

Alle reden dus om voortvarend op te treden, zou je denken. Want, hoewel de grotere slachterijen inmiddels meestal wel camera’s hebben hangen, geldt dat zeker niet voor de kleinere slachthuizen. Bovendien moeten de beelden toegankelijk zijn voor externe controleurs. Voormalig staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw heeft in mei 2017 toegezegd met de koepelorganisaties van slachterijen afspraken te maken over cameratoezicht en over toegang voor de NVWA tot de beelden van deze camera’s. Die afspraken zijn er een jaar later echter nog steeds niet. In gesprekken met bedrijfsleven en het ministerie van Landbouw dringen wij hier uiteraard wel bij herhaling op aan.

Beter Leven gaat verder

Met het Beter Leven keurmerk kan de Dierenbescherming omstandigheden realiseren die verder gaan dan wettelijk is voorgeschreven. Dat geldt niet alleen voor de wijze waarop dieren worden gehouden, maar dus ook voor toezicht op het slachtproces. De camera’s zullen straks voor het Beter Leven keurmerk alles in het slachthuis in de gaten houden, van aanvoer tot en met het doden van de dieren. Controleurs van het keurmerk van de Dierenbescherming moeten tot vier weken na de slacht in staat worden gesteld de beelden te bekijken. Onderzocht wordt nog onder welke voorwaarden de privacyregels langer dan vier weken toestaan.

Bron: Dierenbescherming