Corona sociaal herstelfonds stelt 4 miljoen euro beschikbaar

Het Oranje Fonds heeft een sociaal herstelfonds opgericht voor mensen die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. Dit fonds stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van sociale problemen die de coronacrisis heeft veroorzaakt of verergerd. De organisatie wil hiermee het belang van het sociale herstel benadrukken, want dat gaat niet vanzelf.

Cruciaal

De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van veel mensen. Zo is eenzaamheid toegenomen, zijn meer mensen in armoede beland en is er grote behoefte aan zorg door vrijwilligers.

“Sociaal herstel is de komende tijd dan ook van cruciaal belang”, onderstreept directeur Sandra Jetten. “De sociale gevolgen van deze pandemie verdwijnen niet als de mondkapjes afgaan. Daarom is het nu tijd om gezamenlijk in actie te komen. De sociale initiatieven die wij steunen spelen hierbij een belangrijke rol. Wij willen hen helpen en andere organisaties vragen om op hun eigen manier ook bij te dragen. Want er zijn middelen en kennis nodig om de problemen aan te pakken. Samen kunnen we bijdragen aan de sociale wederopbouw van Nederland na deze ontwrichtende crisis.”

Met het Corona sociaal herstelfonds ondersteunt het Oranje Fonds sociale initiatieven, brengen ze partijen bij elkaar en vestigen zo aandacht op de problematiek. De focus ligt daarbij op eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken dat mensen dichtbij vrijwillige zorg kunnen krijgen.

Start: 28 juni

Vanaf 28 juni kunnen projecten tegen eenzaamheid die ontstaan of verergerd is door de coronapandemie, een beroep doen op het Corona sociaal herstelfonds. Het Oranje Fonds biedt niet alleen financiële steun, maar zet zich ook in om de initiatieven te versterken en kennis te delen. Zo kunnen de projecten effectief bijdragen aan minder eenzaamheid.

Het Oranje Fonds hoopt dat ook andere organisaties meedoen, ieder op hun eigen manier. Zodat ook na corona niemand in onze samenleving er alleen voor hoeft te staan.

Bron: Oranje Fonds

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.