Covid-19 vergroot ongelijkheid in de hiv-bestrijding, kinderen zijn eerste slachtoffers

De covidcrisis heeft een vernietigend effect op de wereldwijde hiv-bestrijding. Bestaande ongelijkheid wordt versterkt, meer mensen met hiv worden uitgesloten van levensreddende zorg. De eerste zichtbare slachtoffers zijn kinderen. Voor het eerst in 20 jaar nam het aantal kinderen dat medicijnen krijgt sterk af.

Het Wereldaidsdag-rapport van het Aidsfonds laat zien hoe het werk van het Aidsfonds het afgelopen jaar geraakt is door corona.

De helft van alle hiv-programma’s, van preventie tot behandelen, is matig tot ernstig verstoord. Er zijn het afgelopen jaar wereldwijd 22% minder hiv-testen uitgevoerd. In landen in Afrika en Azië is het aantal hiv-testen zelfs gedaald met 41%. Dat zijn miljoenen mensen met hiv die een groot risico lopen om ziek te worden en te overlijden aan aids.

Ongelijkheid tussen landen, tussen rijk en arm, tussen jong en oud en discriminatie blijven de hiv-bestrijding wereldwijd genadeloos afremmen. Het Aidsfonds wil alles op alles zetten om te voorkomen dat de aidsbestrijding enorme stappen terug zet.

Kinderen van de rekening

Wereldwijd zijn er 800.000 kinderen met hiv die niet de medicijnen krijgen die ze nodig hebben om in leven te blijven. Zonder behandeling haalt de helft van de kinderen met hiv het tweede levensjaar niet. Door de covidpandemie is in veel landen van Afrika en Azië de prenatale zorg fors verminderd en het aantal consulten voor kinderen onder de 5 jaar nam dramatisch af. Zeker 1/3 van de baby’s van moeders met hiv werd niet getest.

Ook jongeren (10-19 jaar) die risico lopen op hiv hebben zich tijdens de covidpandemie veel minder laten testen. Wereldwijd daalden de hiv-preventiediensten voor jongeren met 12 procent. Het aantal jongeren in Afrika dat niet op de hoogte is van hun positieve hiv-status neemt toe. In sommige landen van sub-Sahara Afrika is dat naar schatting toegenomen tot gemiddeld 40 procent.

In tegenstelling tot volwassen wordt het aantal doden door de gevolgen van aids onder kinderen en jongeren niet minder. De verwachting is dat de komende jaren dit aantal zelfs zal toenemen. Dat is een voorbode voor een dramatische toekomst voor nieuwe generaties in Afrika en Azië.

Bron: Aidsfonds