Cruyff Foundation on Tour 2018

In de zomermaanden bezoekt de Cruyff Foundation in totaal zeven asielzoekerscentra met het mobiele Cruyff Court, welke een week blijft liggen en waarop diverse sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd.

Medewerkers van het asielzoekerscentrum coördineren dit, zij worden van tevoren opgeleid tot Cruyff Foundation Coach. Deze Coaches draaien in aanloop naar de week het programma 'Heroes of the Cruyff Courts' met jongeren binnen het centrum, met als doel om jongeren te betrekken en een rolmodel te laten zijn voor hun omgeving. Het zijn dan ook deze jongeren die uiteindelijk de sport- en spelweek organiseren: een leerzaam project, dat enorm bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor het opleiden van de Coaches wordt de Cruyff Foundation bijgestaan door de UEFA Foundation for Children. De Cruyff Foundation on Tour heeft een grote meerwaarde voor de bewoners van het asielzoekerscentrum. "Er komen mensen naar buiten om te sporten op het Cruyff Court, die zelden buiten komen. Dat is de magie van het Cruyff Court!" aldus één van de locatiemanagers. Een bewoner noemde het zelfs de beste zomerweek sinds jaren!

Dit jaar komt het Cruyff Court in Sneek, Katwijk, Assen, Weert, Cranendonck, Almelo en Den Helder.

Het belang van sport voor vluchtelingenkinderen

Juíst voor kinderen in een asielzoekerscentrum is bewegen belangrijk. Erik Scherder, Prof. Dr. in de Klinische Neuropsychologie: “Het geeft hen plezier en daarmee de gelegenheid tot verwerking van de stress die ze hebben ervaren. Daarbij kunnen ze hun zorgen vergeten en weer even kind zijn. De beweging zorgt daarnaast voor fysieke en sociale ontwikkeling van het kind, waarvoor binnen de centra soms onvoldoende aandacht is. Ook zorgen de activiteiten voor sociale cohesie en een gevoel van saamhorigheid.”

Duurzaam project

De internationale organisatie Right To Play, gespecialiseerd in sport en speelactiviteiten voor kinderen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden, heeft bijgedragen aan de training van medewerkers van de asielzoekerscentra. Dankzij de aangeboden sportmaterialen, coaching en trainingen kunnen de vluchtelingen blijven genieten van sport en spel, ook na deze speciale week.

Bron: Cruyff Foundation