Donateursvertrouwen stabiel ondanks vrije val consumentenvertrouwen

Uit de jongste peiling van het Nederlands Donateurspanel (NDP) blijkt dat het donateursvertrouwen niet is meegesleurd in de val van consumentenvertrouwen, dat voor het eerst sinds vier jaar negatief is (-2). Consumenten geven aan de hand op de knip te houden, vanwege hogere energierekeningen en duurdere boodschappen (vanwege de btw-verhoging). Toch lijkt de bereidheid om aan goede doelen te geven nauwelijks te veranderen: een daling van -7 naar -9.

Opmerkelijke trend

In 2005 is WWAV, marketingbureau voor goede doelen, gestart met meten hoe het vertrouwen van de Nederlanders in goede doelen ervoor staat. De resultaten worden afgezet tegen het consumentenvertrouwen. Tot nog toe volgde het donateursvertrouwen grofweg de pieken en dalen in het consumentenvertrouwen, maar voor het eerst lijkt het donateursvertrouwen nu stabiel te blijven terwijl het consumentenvertrouwen al sinds juli 2018 een flinke daling doormaakt.

Wieb van de Donk, directeur van WWAV: “De meting lijkt aan te geven dat consumenten nog geen redenen zien om hun doneergedrag aan te passen, ook al zijn hun huishoudelijke uitgaven gestegen. Wie weet komt dat nog, maar tegelijkertijd zien we dat veel mensen zich ernstig zorgen maken om urgente en actuele thema’s als natuurrampen, inkomensongelijkheid en vooral het klimaat. Wellicht is dat een verklaring voor dat het donateursvertrouwen niet zo sterk is gedaald als het consumentenvertrouwen.”

Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid worden door consumenten negatief beoordeeld, aldus het CBS. Consumenten houden de hand op de knip. Econoom Marcel Klok geeft aan dat aandelenkoersen een slecht jaar hebben gehad. Bovendien wegen de loonstijgingen niet op tegen de hogere energierekening en duurdere boodschappen (vanwege de btw-verhoging).

Nieuwe conceptwet Transparantie Maatschappelijke Organisaties

Het Donateurspanel werd ook gevraagd naar hun mening rondom het wetsvoorstel ‘Transparantie Maatschappelijke Organisaties’. Dit voorstel is bedoeld om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken. Een maatschappelijke organisatie die een gift van 15.000 euro ontvangt, wordt verplicht om naam en woonplaats van de donateur op hun website te vermelden, evenals geefdatum en bedrag. De groep respondenten die dit een goede zaak vindt, is ongeveer even groot als die dit niet vinden. Bijna de helft geeft aan dat openbaarmaking van hun giften – hoe groot of klein ook – hen ervan zou weerhouden om te doneren. Een kwart zou zich daardoor niet laten weerhouden.

Giftenaftrek

Het kabinet gaat het aftrekken van giften van de inkomstenbelasting beperken. Wat vindt het Donateurspanel daarvan? Maar eerst: wat weten ze ervan? Het merendeel weet niet goed wat de giftenaftrek inhoudt of heeft er nog nooit van gehoord. Slechts 21% weet wel wat het inhoudt. Ruim de helft vindt de giftenaftrek geen (extra) reden om te doneren aan goede doelen. Als we vragen of de beperking van de giftenaftrek zal zorgen dat zij minder gaan doneren, zien we ongeveer hetzelfde beeld: 47% zal niet minder gaan doneren en 12% zal er wél minder door gaan doneren in de toekomst.

Meer informatie

Bron: WWAV