Dreigende voedselcrises in landen verergeren door corona terwijl financiering hulp achter blijft

Miljoenen mensen kampen met voedseltekorten nu economieën wereldwijd harde klappen krijgen door de corona-crisis. Vanaf april dit jaar wordt er al gewaarschuwd voor een wereldwijde hongercrisis. De coronapandemie verergert deze crisis die wordt gevoed door conflicten, economische ongelijkheid en de effecten van klimaatverandering.

Nobelprijswinnaars roepen op tot een nieuw Marshall-plan voor getroffen landen en uit de nieuwe Oxfam-briefing Later Will Be Too Late blijkt dat de reactie van de internationale gemeenschap tot nu toe volstrekt ontoereikend is: van het bedrag waar de Verenigde Naties toe oproept is slechts 28% gefinancierd.

Naar verwachting tegen het eind van het jaar worden 270 miljoen mensen getroffen door acute honger. Madelon Meijer, voedselexpert Oxfam Novib: ‘Het is allang bekend dat te laat in actie komen zodat mensen zijn aangewezen op noodhulp, vele malen duurder is dan preventief investeren in het goed functioneren van lokale voedselsystemen waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De huidige pandemie creëert een vicieuze cirkel waarin de voedselzekerheid van de armsten in ontwikkelingslanden zwaar onder druk staat want hun inkomen is vaak afhankelijk van het werk dat zij als dagloner kunnen vinden. Op tijd in actie komen redt niet alleen direct levens maar voorkomt ook dat mensen terugvallen in armoede. Ook Nederland moet aan de oproep van de VN gehoor geven, veel meer dan ze tot nog toe heeft gedaan. Want het budget voor noodhulp neemt al jaren af.‘

Nederlands budgetnoodhulp:

  • 2015: €535 miljoen
  • 2016: €434 miljoen.
  • 2017: €405 miljoen.
  • 2018: €387,5 miljoen.
  • 2019: €386 miljoen.
  • 2020: €461 miljoen.
  • 2021: €370 miljoen.

Meer informatie is te lezen in het Oxfam persbericht (Engels).

Bron: Oxfam Novib