Epilepsiefonds ontvangt het predicaat Koninklijk ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan

Een vereerde Martin Boer, directeur van het Epilepsiefonds, kreeg donderdag het predicaat overhandigd. “Het is een enorme eer dat Koning Willem-Alexander ons deze onderscheiding toekent. Het is echt een kroon op 125 jaar epilepsiebestrijding waarin we al veel successen hebben mogen boeken. Daar wil ik onze donateurs, vrijwilligers, medewerkers en partners bijzonder voor bedanken. Zonder hen hadden we dit niet kunnen bereiken.”

De Macht van het Kleine

125 jaar geleden begon jonkvrouwe A.J.M. Teding van Berkhout uit Haarlem met de opvang van vrouwen met epilepsie. Haar initiatief groeide uit tot een grotere organisatie waarbij aan burgers werd gevraagd een halve stuiver bij te dragen. Deze organisatie kreeg de naam ‘De Macht van het Kleine’ een naam die het fonds nog steeds vol trots als pay-off voert.

Geloof in het werk

Nog steeds is het Epilepsiefonds volledig afhankelijk van de steun van donateurs en vrijwilligers. Dat maakt dit jubileum volgens Boer extra bijzonder: “Als onze donateurs niet hadden geloofd in het werk dat we doen, waren we niet zover gekomen. Dat vertrouwen vind ik net zo’n grote bekroning als deze erkenning van de koning.”

Een feestje vieren

Zo’n jubileum moet natuurlijk gevierd worden. “Daarom organiseerden we dit jaar enkele jubileumactiviteiten.” vertelt Boer. “Om iets te doen voor iedereen die ons een warm hart toedraagt, en die ons wil helpen dit jaar het epilepsieonderzoek nog een extra impuls te geven.” Zo liepen meer dan 300 mensen al mee met de Epilepsiefonds Night Walk en werd het predicaat uitgereikt tijdens het Epilepsiefonds Spotlight Diner waarbij ook fondsen werden geworven voor meer onderzoek naar epilepsie. Want ondanks het predicaat blijven we geld nodig hebben om ons in te zetten tegen deze onvoorspelbare aandoening.” sluit Boer af.

Bron: Epilepsiefonds