Europees parlement wil strenge CO2 normen voor auto's

Het Europees parlement wil dat auto’s en bestelbusjes in 2030 gemiddeld 40 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Een ruime meerderheid van de Europese parlementsleden sprak zich uit voor deze ambitieuze norm. Natuur & Milieu is erg blij met de uitkomst van de stemming. Samen met 19 grote Nederlandse bedrijven pleitte Natuur & Milieu afgelopen weken deze ambitieuze norm in Brussel.

Het Europees parlement geeft hiermee een luid en duidelijk signaal aan de auto-industrie. Om aan de nieuwe norm te voldoen zullen zij de komende jaren flink moeten investeren in de productie van volledig elektrische auto’s. Dit is ook noodzakelijk voor het behalen van het Nederlandse kabinetsdoel om in 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s nieuw de weg op te laten.

De gemaakte afspraken zijn bovendien niet vrijblijvend. Autoproducten kunnen rekenen op boetes als zij de CO2 normen niet halen. En om te zorgen dat producenten niet wachten tot het laatste moment is een tussendoel van 20 procent reductie voor 2025 vastgesteld. Dit dwingt de auto-industrie direct aan de slag te gaan.

Het stimuleren van grootschalige productie van elektrische auto’s is van groot belang. Op dit moment zijn er onvoldoende elektrische auto’s op voorraad beschikbaar. Bedrijven die hun vloot willen verduurzamen hebben daarom te maken met lange wachttijden. Dit staat een snelle transitie naar elektrisch vervoer in de weg.

Van de Nederlandse Europarlementariërs stemden alleen de PVV-leden tegen. Met hun steun aan de strenge CO2 normen gingen de Nederlandse parlementariërs van CDA, Christen Unie en SGP zelfs tegen de lijn van hun Europese fractie in. Natuur & Milieu roept hen op aan het eind van het jaar ook voor strenge CO2 normen voor vrachtwagens te stemmen.

Of de strenge normen er ook echt komen gaan, hangt af van de regeringen van de Europese lidstaten. Zij stemmen later dit jaar over het voorstel. Nederland en Frankrijk zijn voorstanders van ambitieuze standaarden, maar autoproducerende landen zoals Duitsland zijn terughoudender. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven pleit vandaag voor strengere normen tijdens de milieuraad in Luxemburg.

Bron: Natuur & Milieu