Europese Commissie wil verbod op veehouderij in kooien

De Europese Unie gaat werken aan voorstellen om het gebruik van kooien voor kippen, moedervarkens, kalveren, konijnen, eenden, ganzen en andere dieren in de veehouderij af te schaffen. De Eurocommissaris verantwoordelijk voor dierenwelzijn, Stella Kyriakides, maakte dit gisteren in Brussel tijdens een persconferentie bekend. Ze deed dit in reactie op het Europees Burgerinitiatief 'Stop de kooien' ('End the Cage Age'), dat 1,4 miljoen Europeanen, waaronder ruim 150.000 Nederlanders, ondertekenden. Hierdoor gloort voor de ruim 300 miljoen dieren die opgesloten zitten in kooien in de Europese veehouderij hoop op structureel beter dierenwelzijn.

Kroon op Europees Burgerinitiatief 'Stop de kooien'

De Europese Commissie kondigde gisteren aan dat zij voornemens is "tegen eind 2023 een wetgevingsvoorstel in te dienen om het gebruik van kooien voor alle in het Burgerinitiatief genoemde diersoorten en -categorieën geleidelijk uit te bannen en definitief te verbieden". De Commissie zal daarbij ook kijken hoe ze ervoor kan zorgen dat producten uit niet-EU-landen ook aan voorschriften gebonden kunnen worden “die gelijkwaardig zijn aan die van de EU”.

Dit bericht is de kroon op het Burgerinitiatief tegen de dieronvriendelijke kooien. Initiatiefnemer van het burgerinitiatief is de internationaal opererende dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming. Meer dan 170 organisaties in heel Europa steunen dit initiatief, waaronder in Nederland de Dierenbescherming. De Europese Commissie heeft naar de stem van de burgers geluisterd die een veel beter welzijn willen voor de dieren in de veehouderij. Een Europa zonder kooien is nu eindelijk echt in zicht. Daarmee is het burgerinitiatief succesvol afgerond.

En nu doorpakken; steun de petitie 'No Animal Left Behind'

Natuurlijk is het werk na het Burgerinitiatief 'Stop de kooien' niet klaar. Er moet op toegezien worden dat Europa de toezegging om te stoppen met alle kooien in de veehouderij snel en volledig waarmaakt. En naast het uitbannen van kooisystemen moet er nog meer gebeuren in de Europese veehouderij. Zo zijn er in Europa nog geen wettelijke regels om het welzijn te beschermen van rundvee gehouden voor melk en/of vlees, en zijn er bijvoorbeeld ook nog geen Europese dierenwelzijnsregels voor het houden van konijnen en het kweken van vissen. Om bij de Europese Unie ook voor die dieren welzijn-beschermende wetgeving te vragen doet de Dierenbescherming mee aan de Europese campagne ‘No Animal Left Behind’.

Laat Nederlandse veehouderij voorop lopen

“Als Dierenbescherming zijn we enorm blij met het bericht dat de EU-kooisystemen in de veehouderij wil verbieden. En we zien grote kansen voor de Nederlandse veehouderij om hierbij voorop te lopen, zoals Nederland in het verleden ook voorop heeft gelopen met het beëindigen van het permanent houden van kalveren en zeugen in kooien en het uitbannen van de batterijkooi voor legkippen.” Aldus Bert van den Berg, programmamanager veehouderij bij de Dierenbescherming.

In Nederland zijn al diverse kooisystemen verdwenen die elders in Europa nog steeds voorkomen, maar zijn er ook nog enkele kooisystemen over. De Nederlandse minister heeft al toegezegd dat ze gaat kijken of ze de zogeheten Koloniekooi voor legkippen nationaal kan verbieden. En de eerste varkensfokkers in Nederland stappen al over op vrijloopkraamhokken. De Nederlandse veehouderij kan zo opnieuw vooroplopen.

De Dierenbescherming kan daarbij ondersteunen, o.a. met haar Beter Leven keurmerk en met al haar activiteiten in het kader van het Deltaplan Veehouderij. Het helpt daarbij ook als bekend is dat kooisystemen uiteindelijk in de hele EU verboden worden en als ook producten van buiten de EU afkomstig uit kooisystemen worden aangepakt.

Bron: Dierenbescherming