Europese luchtvaartbelasting: Wacht niet op consensus, maar start met kopgroep

Vandaag komen Europese ministers bijeen om te praten over Europese vliegbelasting. Natuur & Milieu roept staatssecretaris Snel op om vaart te maken met het belasten van kerosine. Luchtvaart moet net als andere vervoersmiddelen belast worden.

Natuur & Milieu doet een oproep aan staatssecretaris Menno Snel om tijdens de tweedaagse high level conferentie over aviation tax in Den Haag niet te wachten op consensus tussen alle Europese landen over het belasten van kerosine, maar te starten met een groep koplopers. Natuur & Milieu vraagt de staatssecretaris om op zoek te gaan naar bondgenoten die op korte termijn stappen willen maken. Het ligt voor de hand te starten met de landen om ons heen; België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en de Scandinavische landen, waar al veel aandacht is voor de klimaatimpact van de luchtvaart.

Op uitnodiging van Menno Snel komen vandaag en morgen Europese ministers naar Den Haag om te praten over  vliegbelasting. Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld om in 2021 een ticketbelasting in te voeren van 7 Euro per  vertrekkende passagier. Dit zet echter onvoldoende zoden aan de dijk. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat dit bedrag nauwelijks effect heeft op het vlieggedrag en de uitstoot van CO2.

Nodig is een hogere ticketbelasting, de gehanteerde tarieven in Duitsland zijn het minimum, aangevuld met een belasting op kerosine. Een belasting van 0,33 eurocent per liter kerosine heeft volgens onderzoek in opdracht van de Europese commissie uitgewezen dat dit geen negatief effect heeft op de economie. Deze kerosinebelasting leidt tot een CO2- reductie van 19 procent.

Tot nu toe heeft de internationale luchtvaartsector een uitzonderingspositie als het gaat om het betalen van belastingen. Maar het moment is gekomen dat dit niet langer houdbaar is. In Nederland neemt de acceptatie van deze uitzonderingspositie onder het publiek af. Vorig jaar tekenden 25.000 mensen tekenden een petitie van Natuur & Milieu voor een eerlijke prijs voor vliegen.

De luchtvaartsector gebruikt het verdrag van Chicago uit 1944 als argument om belasting op kerosine tegen te houden. Europese wetgeving maakt het echter mogelijk om tussen landen afspraken te maken. Niets staat Nederland in de weg om het voortouw te nemen en met een kopgroep te starten en het goede voorbeeld te geven.

Natuur & Milieu schreef hierover samen met ANWB een opinie in NRC (20-06-2019).

Bron: Natuur & Milieu