Explosieve groei killer robots technologie

Het aantal wapenbedrijven dat autonome wapens ontwikkelt is de afgelopen tien jaar sterk gestegen. Ook het aantal landen waar deze activiteiten plaatsvinden is toegenomen. Nieuwkomers zijn onder andere Turkije en Polen.

Dat blijkt uit het nieuwe onderzoeksrapport Slippery Slope over de rol van de wapenindustrie in de opkomst van steeds meer autonoom opererende wapens. Een mogelijke wapenwedloop bedreigt de internationale veiligheid. PAX roept de wapenindustrie te stoppen met de ontwikkeling en productie van zogenaamde killer robots.

Derde revolutie

Dodelijke autonome wapens zijn onbemande voertuigen, schepen en vliegtuigen die zelfstandig kunnen besluiten om (groepen) mensen te doden. Zij kunnen doelen aanvallen zonder dat de mens daar nog aan te pas komt. De afgelopen jaren is grote vooruitgang geboekt op het gebied van kunstmatige intelligentie die van grote invloed is op de ontwikkeling van onbemande wapensystemen. Het lijkt slechts een kwestie van tijd dat de mens niet meer voldoende in het besluitvormingsproces aan bod komt. Daarmee wordt de stap naar killer robots gezet. De ontwikkeling van dit soort wapens heeft een enorme invloed op de manier waarop oorlog wordt gevoerd en is de derde revolutie in oorlogsvoering genoemd, na het buskruit en de atoombom.

Trends

Tien jaar geleden waren voornamelijk de VS en Israël gericht op de ontwikkeling en productie van autonome wapens. Dat is veranderd: ook landen als Turkije, Polen, China en Rusland leggen zich nu toe op de ontwikkeling en productie hiervan. Naast de grote traditionele wapenfabrikanten gaat het nu ook om gespecialiseerde kleine startups, die later vaak weer worden overgenomen door grote bedrijven.

De afgelopen jaren zijn dit soort wapens steeds kleiner en wendbaarder geworden. Ook kunnen steeds meer types in zwermen opereren. Zo produceert Turkije de Kargu, een kamikaze drone dat gezichten kan herkennen, explosieven kan vervoeren en onherkenbaar is voor luchtverdedigingssystemen. Deze drones kunnen met 30 tegelijk opereren en Turkije ziet dit systeem als belangrijke aanvulling op operationele troepen. Onlangs nog zei de producent te verwachten dat Turkije de Kargu zal inzetten aan de grens met Syrië.

Ook de 'Mini Harpy' uit Israël kan zelfstandig vijandelijke doelen detecteren, aanvallen en vernietigen. Een voorganger van dit systeem is verkocht aan landen als China, India, Zuid-Korea en Turkije.

Onderzoek

PAX heeft bij het onderzoek naar de wapenindustrie wereldwijd 50 bedrijven onder de loep genomen. Het onderzoek was gericht op openbare beschikbare informatie over deze bedrijven. Daarnaast is aan alle bedrijven in een enquête gevraagd naar hun betrokkenheid bij de ontwikkeling of productie van dodelijke autonome wapens. Lang niet alle bedrijven hebben, ook na een herhaalde oproep, gereageerd. Bovendien zit er ook nog wel eens licht tussen het beleid dat wordt uitgedragen en de daadwerkelijke uitvoering.

Download het rapport Slippery Slope.

Bron: PAX