Frankrijk verbiedt bontfokkerijen

Frankrijk verbiedt de bontfokkerijen voorgoed! De Franse senaat heeft vandaag met een overweldigende meerderheid gestemd voor wetgeving om een einde te maken aan het houden van wilde dieren voor hun vacht. Het verbod gaat per direct in, de twee resterende nertsenfokkerijen worden gesloten.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met maar liefst 332 stemmen voor en slechts 1 stem tegen. Frankrijk had in 2020 al een verbod op het fokken van nertsen ingesteld, met een overgangstermijn van vijf jaar. De wet die nu is aangenomen treedt met onmiddellijke ingang in werking. De wetgeving geldt voor alle wilde dieren die gefokt worden voor hun vacht. Helaas zijn konijnen hiervan uitgesloten, omdat deze dieren vallen onder de vee-industrie.

Een aantal recente onderzoeken van onze Franse collega’s van One Voice legde de wrede omstandigheden bloot waaronder dieren werden gehouden op de bontfokkerijen. De undercoverbeelden, opgenomen in 2017, 2019 en in 2020, onthulden schokkende voorbeelden van dierenleed, waaronder nertsen met lichamelijk letsel die in erbarmelijke omstandigheden werden gehouden en stereotiep gedrag vertoonden. Sommigen van hen hadden gewonde ogen, ontbrekende tanden, ontbrekende staarten, verlamde poten en huidziekten.

Na aanhoudende publieke oppositie kondigde de Franse regering vorig jaar een voorstel aan om de productie van nertsenbont te verbieden met een uitfaseringsperiode van vijf jaar. Samen met One Voice drong de Fur Free Alliance er bij de Franse regering op aan om onmiddellijk actie te ondernemen en de laatst overgebleven nertsenfokkerijen in Frankrijk te sluiten. Het besluit van vandaag dat een verbod onmiddellijk van kracht wordt en betrekking heeft op het houden van wilde dieren voor hun vacht, wordt gevierd door NGO’s over de hele wereld en zal dienen als een voorbeeld voor andere landen om te volgen.

Muriel Arnal van One Voice zegt: “Er zijn nog maar twee nertsenfokbedrijven in Frankrijk. Maar, zoals we vroegen, is dit verbod uitgebreid tot alle wilde dieren die worden gefokt voor hun vacht. We verwelkomen deze belangrijke stap voorwaarts en hopen dat het landen zal inspireren die nog niet het besluit hebben genomen om de exploitatie van vossen, nertsen en chinchilla’s te verbieden. De mondiale samenleving roept op tot deze vooruitgang. Het is tijd.”

Alleen al in de afgelopen vijf jaar hebben dierenwelzijnsoverwegingen ertoe geleid dat acht landen wetgeving hebben aangenomen om een einde te maken aan de dierenmishandeling op bontfokkerijen. Besprekingen over het verbod op fokkerijen worden momenteel overwogen in Letland, Litouwen, Spanje, Oekraïne en Bulgarije.

Bron: Bont voor Dieren