Geef maatschappelijke meerwaarde aan datacentrum Zeewolde

De gemeenteraad van Zeewolde besluit 16 december over de komst van een groot datacentrum in Flevoland. Natuurmonumenten vindt de omvang en de vorm van dit complex ongewenst.

In het voorstel is er een negatief effect voor natuur en landschap, waterkwaliteit en waterverbruik, beschikbaarheid van energie en de uitstoot van CO2. Natuurmonumenten vindt dat de ruimtelijke afweging voor de locatie van het datacentrum opnieuw moet gebeuren. Bovendien mist het plan maatschappelijke meerwaarde. De organisatie roept via een brief de gemeenteraad van Zeewolde op om géén standpunt over het datacentrum in te nemen en deze afweging terug te leggen bij het Rijk.

Philip Makkink, gebiedsmanager Flevoland van Natuurmonumenten: “De ruimtelijke impact op het energiesysteem is zo groot, een besluit daarover hoort niet bij de gemeente Zeewolde thuis. Dat vraagt om een landelijke afweging. En zorg tenminste voor een stevige maatschappelijke meerwaarde voor natuur, landschap, water én energie”.

Van schade naar meerwaarde

Bij de gemeenteraad ligt het ontwerpbestemmingsplan en de milieu-effect rapportage ter beoordeling voor. Natuurmonumenten ziet bij het huidige plan voornamelijk maatschappelijke schade en roept de gemeenteraad deze om te buigen naar ruime maatschappelijke meerwaarde. De gemeenteraad kan als enige hiervoor de randvoorwaarden te stellen.

Bron: Natuurmonumenten