Geen eisen klimaat en belastingontwijking in steunpakket gemiste kans

Het kabinet mist een unieke kans om met de miljarden die het uitgeeft aan bedrijfssteun, een omslag af te dwingen naar een duurzamere economie, terugdringing van belastingontwijking en daarmee het tegengaan van de extreme ongelijkheid, vindt Oxfam Novib.

Het kabinet legt wel terechte eisen op voor het verlenen van steun zoals een stop op bonussen en dividenduitkering aan aandeelhouders, maar negeert de roep om ook eisen te stellen over belastingontwijking, duurzaamheid en klimaatbeleid.

‘Het kabinet laat een historische kans voor een omslag in de economie voorbijgaan. De miljarden aan belastinggeld die bedrijven nu krijgen, en die door huidige en toekomstige generaties moeten worden betaald, kunnen gebruikt worden om van bedrijven te eisen dat ze verduurzamen, stoppen met belastingontwijking en de klimaatdoelen te halen. Daarmee zou het kabinet niet alleen bedrijven en werkgelegenheid nú in stand houden, maar ook investeren in een betere toekomst voor iedereen,’ zo stelt Oxfam Novib beleidsadviseur Esmé Berkhout.

‘Andere Europese landen, zoals België en Denemarken, stellen wel voorwaarden om belastingontwijking tegen te gaan. Ook de Europese Commissie weerhoudt lidstaten er zeker niet van dit soort voorwaarden op te leggen bij het verlenen van steun’.

‘Als je als overheid zoveel miljarden belastinggeld uitgeeft, moet je toch duidelijk zijn welk gedrag van bedrijven je wilt belonen en welke eisen je stelt. Bedrijven doen - met uitzondering van enkele voorlopers - veel te weinig om misstanden in hun productieketens tegen te gaan, met grote ellende tot gevolg in veel ontwikkelingslanden. Veel grote, internationaal opererende bedrijven, die ook aankloppen voor steun, ontwijken daarbij op grote schaal belasting. Daarmee onthouden ze inkomsten aan rijke en arme landen, die dat geld nu juist nodig hebben om hun burgers door de coronacrisis heen te helpen.’

‘We moeten niet alleen nu spoedmaatregelen nemen, maar ook zorgen dat we met al die miljarden investeren in een eerlijker en duurzame wereld. Zo moeten bedrijven echt duurzaam gaan ondernemen en moeten we belastingontwijking en andere systeemfouten in onze economie aanpakken. Anders blijft de ongelijkheid, en daarmee de kwetsbaarheid van veel landen in stand, ‘aldus Berkhout.

Bron: Oxfam Novib