Geen kind zonder vriendjes

Het Gehandicapte Kind wil de gescheiden werelden van een kind zonder handicap en een gehandicapt kind samenbrengen. Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om het terugdringen van het sociale isolement van kinderen met een handicap. Zo behoort Jayden tot de 85% van de kinderen die niet in zijn directe omgeving naar school kan gaan en daardoor geen vriendjes in de buurt heeft.

Met de Week van het Gehandicapte Kind, van 9 t/m 15 november, vraagt de organisatie aandacht voor de problematiek van kinderen met een handicap. Dit alles met als ultiem streven dat er over 20 jaar geen enkel gehandicapt kind meer zonder vriendjes zit.

Het onderzoek: de ontwikkeling in 70 jaar

Stichting het Gehandicapte Kind bestaat 70 jaar. De organisatie heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de sociale inclusie van kinderen met een handicap over de periode van 1950 – 2020. De resultaten van dit onderzoek zijn schokkend: hoewel de specialistische zorg voor kinderen met een handicap drastisch is verbeterd en er meer aandacht is voor sociale inclusie, blijft de daadwerkelijke participatie van kinderen met een handicap achter. Zij staan anno 2020 nog steeds apart in de samenleving.

Onderzoeksresultaten

Het de resultaten van het onderzoek is via deze link te downloaden (PDF <1.5MB).

Bron: Het Gehandicapte Kind