Gierzwaluwtelweekend 24 en 25 juni

Veel mensen kennen de gierzwaluw, soms onbewust. Hun gierende geluid is in ieder geval vast onderdeel van de soundtrack van de zomer. Hoe het met gierzwaluwen gaat in Nederland, is lastig te duiden, want het tellen van deze soort is niet eenvoudig. Dat komt omdat hun nesten vaak lastig te vinden zijn, onder dakpannen of in andere openingen van gebouwen en huizen. Om mensen bewust te maken van de eventuele aanwezigheid van gierzwaluwen in hun huis organiseert Vogelbescherming Nederland in het weekend van 24 en 25 juni een gierzwaluwtelling via tuintelling.nl. Gierzwaluwen wonen in onze huizen.

Het is moeilijk vast te stellen hoeveel gierzwaluwen er op dit moment in Nederland zijn. Met hulp van vrijwilligers wordt er jaarlijks geïnventariseerd, maar het dier laat zich niet makkelijk tellen. Dat komt doordat de gierzwaluw hoog vliegt en zich nestelt in verstopte plekjes. Sovon Vogelonderzoek schat het aantal in Nederland tussen de 45.000 en 70.000, maar vermoedt dat het aantal lichtt daalt. Dit komt omdat we extreem netjes zijn: iedereen wil een geïsoleerd huis en een strakke tuin. Isoleren wordt steeds belangrijker waardoor er weinig plek over blijft voor gierzwaluwen om te nestelen. Ook stadsvogels, zoals de huismus, hebben hier last van.

Om een beter beeld te krijgen van de aantallen gierzwaluwen in ons land, maar ook om mensen meer bewust te maken van het feit dat er weleens vogels zoals de gierzwaluw kunnen wonen in hun huis wordt de telling georganiseerd. Vogelbescherming Nederland hoopt zo dat er tijdens renovaties of verbouwingen extra gelet wordt op eventuele nesten waardoor ze niet meer verloren gaan.

Hoe herken ik gierzwaluwen?

Gierzwaluwen zijn geheel donker met alleen een moeilijk waarneembare lichte keelvlek. De gierzwaluw heeft kenmerkende sikkelvormige vleugels. Ze zijn vaak te zien in groepjes, elkaar achtervolgend en daarbij het typische schreeuwende geluid producerend. Dit geluid is te beluisteren via de digitale vogelgids van de Vogelbescherming.

In de factsheet over de gierzwaluw zie je afbeeldingen van gierzwaluwen.  

Hoe doe je mee?

Het gaat steeds om de grootste groep die u op een bepaald moment tijdens het telweekend waarneemt. Kijk op Tuintelling.nl voor de exacte instructie en het invulformulier.

De belangrijkste resultaten publiceert Vogelbescherming Nederland na de telling op deze pagina van Tuintelling.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het hoe en waarom van de telling. En heeft u meegeteld? Dan ontvangt u via e-mail een seintje wanneer de resultaten klaar staan.

Bron: Vogelbescherming Nederland