Giro555 en Maatschappelijke Diensttijd bundelen krachten om jongeren betrokken te houden bij noodhulp

Giro555 en Maatschappelijke Diensttijd bundelen krachten om jongeren betrokken te houden bij noodhulp

Giro555 is een supersterk merk, juist onder jongeren. Toch zoekt het samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties continu naar nieuwe manieren om jongeren te blijven betrekken bij landelijke inzamelingsacties. Je bereikt jongeren immers minder door middel van de belpanels en televisieuitzendingen waar Giro555 vooral bekend om staat. De samenwerking met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt nog meer mogelijkheden om de jonge generatie verder te mobiliseren

MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Door het hele land zijn verschillende organisaties actief waar jongeren een MDT kunnen doen. Deelnemers ontwikkelen hun talenten, ontmoeten mensen buiten hun eigen leefwereld en doen tegelijkertijd iets voor een ander. Ze organiseren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. Ondertussen krijgen ze training en begeleiding.

“Alle jongeren die een MDT doen, doen iets goeds voor een ander. Dat sluit aan bij onze missie. Het netwerk van MDT groeit hard en steeds meer jongeren doen mee. Voor ons biedt dat kansen om meer jongeren te betrekken bij onze inzamelingsacties,” aldus Annemieke de Jong, Bureau-manager bij Giro555.

De kracht van het MDT-netwerk

Giro555 is een samenwerkingsverband van 11 Nederlandse hulporganisaties en werkt samen met Nederlandse omroepen, zenders en andere media. MDT en Giro555 hebben een ‘quick response’-aanpak ontwikkeld, zodat snel geschakeld kan worden in het geval van een landelijke inzamelingsactie.

Op zo’n moment zal het netwerk van MDT opgeroepen worden om initiatieven te starten ten behoeve van de inzameling of bij te dragen aan bestaande acties. Op dit moment bestaat het MDT-netwerk uit maar liefst 2.000 officiële samenwerkingspartners, vele duizenden betrokken organisaties, meer dan 100.000 jongeren die deelnemen en nog eens circa 200.000 jongeren die in de komende jaren mee kunnen gaan doen. Dankzij deze samenwerking kan Giro555 meer jongeren betrekken waardoor de impact van de hulpactie aanzienlijk kan worden vergroot.

“Giro555 kan gezien worden als ‘cultureel erfgoed’, iets waar we trots op mogen zijn en vanuit MDT graag aan bij willen dragen. Het MDT-netwerk kan direct inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij door jongeren en organisaties te mobiliseren. Deze samenwerking is daarmee een logische stap,” aldus Daisy Satijn, waarnemend programmadirecteur van MDT.

Kijk voor meer informatie op de website van MDT.

Bron: Giro555

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.