Giro555 samen in actie tegen corona

De samenwerkende hulporganisaties openen vandaag Giro555 voor een Nationale Actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. De ramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. De hulporganisaties maken zich ook grote zorgen over de situatie in Nepal.

samen in actie tegen corona

Giro555 roept Nederland op om solidair te zijn met mensen in landen waar het krijgen van een vaccinatie veel lastiger is dan hier. Bijvoorbeeld door logistieke uitdagingen en door een gebrekkige gezondheidszorg. Het ingezamelde geld is voor het mogelijk maken van vaccinaties in kwetsbare landen en voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers.

Veilig door vaccinaties

“Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont, het is pas veilig wanneer iedereen gevaccineerd is,” zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555. “Alle ogen zijn nu gericht op India, maar we houden onze adem in over wat er de komende weken en maanden in andere landen kan gebeuren.” Volgens de actievoorzitter kan de wereld deze pandemie alleen overwinnen als er wereldwijd wordt gevaccineerd, ongeacht nationaliteit of inkomen. “Terwijl mensen in Nederland bescherming krijgen, willen we hen vragen solidair te zijn met mensen in kwetsbare landen, waar het nog helemaal niet vanzelfsprekend is dat je een vaccinatie krijgt.”

De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 zullen het ingezamelde geld op de volgende manieren besteden:

  1. Organisatie van het vaccineren
    Overheden zijn verantwoordelijk voor de aankoop van coronavaccins, de hulporganisaties achter Giro555 zorgen voor de distributie en opslag van vaccins. De vaccins moeten namelijk vaak naar afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden en het is een hele kunst om ze koel en ongeschonden op de plaats van bestemming te krijgen. Een logistieke operatie als deze vraagt daarnaast om registratiesystemen, voorlichting over het belang van vaccineren, het corrigeren van misinformatie over vaccins, en beschermende kleding en trainingen voor zorgverleners.

  2. Ondersteunen van lokale gezondheidszorg en medische noodhulp
    Ziekenhuizen in India, Nepal en andere landen kunnen de stroom coronapatiënten niet meer aan. De hulporganisaties achter Giro555 ondersteunen de gezondheidszorg in deze landen en geven medische noodhulp aan de zieken. Ze zorgen bijvoorbeeld voor zuurstof en medische apparatuur, zeep, maskers, handschoenen en beschermende kleding voor zorgverleners.

555Collectebus naar priklocaties

Tijdens de actie zal ook de 555Collectebus gaan rijden. Hij zal verschillende plekken in het land aandoen waar mensen in actie komen en onder meer stoppen bij GGD-priklocaties.

giro555bus

Doneren kan via de site van Giro555.

De hulporganisaties achter deze Giro555-actie zijn: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International Nederland, Terre des Hommes en World Vision.

Bron: Giro555