Groot zuurstoftekort voor coronapatiënten wereldwijd

Zuurstof is van essentieel belang in de strijd tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor vaccinaties en persoonlijke beschermingsmaterialen. Omdat vaccinaties wereldwijd onvoldoende beschikbaar zijn, zal medische zorg nodig blijven voor mensen die ernstig ziek worden van COVID-19. Zuurstof is het belangrijkste middel om te voorkomen dat mensen sterven. Artsen zonder Grenzen roept op om de prijs van zuurstof te reguleren. Om buffervoorraden aan te leggen en ten derde betrouwbare toeleveringsketens te garanderen voor ziekenhuizen en klinieken die afhankelijk zijn van zuurstofcilinders.

Zuurstof moeilijk te vervoeren

In veel landen met minder economische slagkracht, is er een groot tekort aan zuurstof. Reden hiervoor is onder meer de slechte infrastructuur in die landen, waardoor zuurstof moeilijk gedistribueerd kan worden. Door een tekort aan zuurstof stierven voor de pandemie al mensen aan longontsteking of malaria. Ook veel te vroeg geboren baby's sterven als ze geen zuurstof krijgen. Het coronavirus maakt dit tekort alleen maar groter.

Zuurstofmachines duur en onstabiel

De mensen in landen die zwaar zijn getroffen door het coronavirus, zoals Jemen, Brazilië en India, zijn vaak afhankelijk van dure of onstabiele zuurstofmachines. Zuurstofcilinders raken snel leeg of de inhoud is te klein om het leven van een coronapatiënt in kritieke toestand te redden. Rijkere landen beschikken vaak over eigen zuurstoffabrieken en hebben zuurstofcilinders met hoge concentraties zuurstof aan het bed van de patiënt beschikbaar.

Dubbel pech

'Mensen uit de zwaar getroffen landen hebben dubbel pech: ze staan achteraan in de rij voor vaccins en krijgen niet de juiste medische zorg als ze ziek worden door COVID-19, zoals zuurstof. Het is verontrustend dat deze landen bij elke nieuwe golf onvoorbereid blijven. Medische teams hebben hierdoor niet de medicijnen die nodig zijn om op grote schaal levens te redden en de patiëntenstroom aan te kunnen', zegt Marc Biot, operationeel directeur in België.

Creatieve oplossingen

Niet alleen in India is een groot tekort aan zuurstof, ook in landen als Jemen zagen de teams van Artsen zonder Grenzen hoe hard zuurstof nodig is. In een ziekenhuis in de stad Aden waren afgelopen dagen alle bedden bezet en werden 600 zuurstofflessen per dag gebruikt. Patiënten werden voor de deur geweigerd omdat er geen plek meer was. Met creatieve oplossingen probeert de organisatie patiënten alsnog de benodigde zuurstof te geven. Zo werden in Zuid-Afrika zuurstofconcentratoren, die op zichzelf niet krachtig genoeg zijn voor een ernstig zieke COVID-19-patiënt, aan elkaar gekoppeld om de capaciteit te vergroten. In DR Congo werd een centrale zuurstofbank gemaakt door zuurstofcilinders met elkaar te verbinden.

Reguleer zuurstofprijs

'We hebben geen tijd te verliezen. Dit soort praktische oplossingen redt levens, maar er moeten meer structurele oplossingen komen.' zegt Marc. Er moet meer zuurstof geleverd worden. Vooral in landelijke gebieden waar geen zuurstoffabrieken zijn. Artsen zonder Grenzen roept op om de prijs van zuurstof te reguleren, buffervoorraden aan te leggen en betrouwbare toeleveringsketens op te zetten met bestaande zuurstoffabrieken voor faciliteiten die afhankelijk zijn van zuurstof.

Bron: Artsen zonder Grenzen