Hartleeftijd helpt bij inschatten gezondheidsrisico

Het begrip ‘hartleeftijd’ helpt mensen beter te begrijpen hoe groot hun risico is op hart- en vaatziekten. Omdat hart- en vaatziekten een relatie hebben met nierschade en diabetes, is dit voor veel mensen belangrijk. Dr. Olga Damman van het Amsterdam UMC (locatie VU medisch centrum) deed hier onderzoek naar.

De Nierstichting spoort, samen met het Diabetes Fonds en de Hartstichting, mensen aan om hun risico te testen op hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten. Door mensen bewuster te maken van hun risico op de aandoening willen ze hen motiveren om gezonder te leven. Hiermee kunnen mensen hun risico verkleinen. Maar de uitslag van risicotesten is niet voor iedereen goed te begrijpen. Met name mensen met een lagere opleiding en weinig gezondheidsvaardigheden hebben hier moeite mee, blijkt uit eerder onderzoek.

Gezondheidsrisico’s verschillend weergeven

Dr. Olga Damman van Amsterdam UMC onderzocht daarom op welke manier je informatie over gezondheidsrisico’s zó kan geven, dat mensen het ook begrijpen. Aan het onderzoek deden 727 mensen tussen de 45 en 65 jaar mee, waarvan een groot deel met een lagere opleiding. Zij kregen een fictieve uitslag van een risicotest op hart- en vaatziekten op verschillende manieren te zien. Bijvoorbeeld met een risicopercentage (bv. De kans dat u hart- en vaatziekten krijgt in de komende 10 jaar is 20%), met infographics, maar ook met een ander numeriek concept, namelijk ‘hartleeftijd’. Bijvoorbeeld: een rokende man van 50 jaar met een hoge bloeddruk en hoog cholesterol heeft hetzelfde risico om binnen 10 jaar een hart- en vaatziekte te krijgen als een man van 70 jaar zonder deze beïnvloedbare risicofactoren.
Alle groepen werd gevraagd zich in te leven in de fictieve uitslag.

Begrip

Damman keek per manier of de deelnemers later konden noemen hoe groot het risico op hart- en vaatziekten was, of ze het risico begrepen en of ze het goed op waarde konden schatten. Ook werd gemeten of ze door de informatie van plan waren om gezonder te gaan leven.

Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat het begrip ‘hartleeftijd’ hielp om hun (fictieve) risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen. Andere manieren om het risico te duiden, zoals de gebruikte infographics, hielpen niet.
De informatie uit het onderzoek is bruikbaar voor alle drie de gezondheidsfondsen omdat hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade vaak samen voorkomen. De resultaten uit dit onderzoek zullen ingezet worden om in de toekomst het begrip van scores van gezondheidsrisicotesten te verbeteren. Het onderzoek is gefinancierd door de Nierstichting, het Diabetes Fonds, de Hartstichting en NWO.

Bron: Nierstichting