Helft minder grote sterns in 2023

Vorig jaar brak in mei en juni vogelgriep uit onder de grote sterns. Bijna alle kolonies werden weggevaagd, waaronder die op Texel, bij Camperduin en in Zeeuws-Vlaanderen. Van de circa 19.000 broedparen grote sterns vorig jaar in Nederland en Vlaanderen (B) zijn er slechts 9.000 over. Vogelbescherming maakt zich grote zorgen over het herstel van de populatie en roept op tot soortbeschermingsplannen voor deze en andere zwaar getroffen vogelsoorten.

Herstel duurt jaren

De grote stern is een kustvogel, die in grote groepen broedt op kwelders, groene stranden en schaars begroeide eilanden. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Vorig jaar overleed mogelijk de helft van de volwassen grote sterns aan de gevolgen van vogelgriep en dat terwijl ze langzaam uit een diep dal aan het klimmen waren. In 1965 waren er namelijk slechts 900 paar grote sterns over in Nederland als gevolg van lozingen van afvalstoffen bij de productie van landbouwbestrijdingsmiddelen. Mede omdat grote sterns langlevende vogels zijn die gemiddeld maar één jong in de twee jaar grootbrengen zal het herstellen van deze klap ook weer vele jaren duren.

foto door Hans Peeters

Nieuwe plekken om te broeden

De impact van de vogelgriep legt bloot waarom voldoende geschikt leefgebied zo cruciaal is. Nadat op Texel vorig voorjaar twee kolonies waren weggevaagd waagden de overlevers, aangevuld met jonge vogels die pas later in het voorjaar in Nederland arriveerden, een broedpoging op een nieuwe locatie: de Prins Hendrik Zanddijk op Texel. Bijna 600 paar brachten daar toch nog 300 jongen groot. Dit jaar valt het op dat de teruggekeerde grote sterns kiezen voor een nieuwe ‘schone’ broedplek: geen vogel kiest de oude broedkolonie waar vorig jaar de vogelgriep woedde. ‘’Belangrijk dus dat die uitwijkmogelijkheden er zijn én blijven, niet alleen voor grote sterns, maar ook voor andere vogelsoorten die lijden onder de vogelgriep,’’ zegt Tim van Oijen van Vogelbescherming Nederland. ‘’Om te kunnen herstellen, hebben ze onze hulp hard nodig, We kunnen ze helpen door ervoor te zorgen dat er genoeg geschikte, veilige broedgebieden zijn en dat de voedselvoorziening goed is. De overheid kan daarbij helpen door hun voedselgebieden op zee te beschermen en door soortbeschermingsbeleid voor de grote stern en andere getroffen soorten op te stellen.’’

Bron: Vogelbescherming Nederland

ABONNEER JE OP DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het nieuws en informatie over het werk van goede doelen.