Hoewerktstemmen.nl helpt mensen met verstandelijke beperking met stemmen

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een dag waarop, volgens Steffie (een initiatief van Stichting Leer Zelf Online), honderdduizenden mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden niet gaan stemmen of ongeldig stemmen.

“Dat blijkt uit recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, haar eigen onderzoek en klachten vanuit diverse organisaties die mij helpen”, aldus Steffie.

“Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen mensen niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag”. Hoewerktstemmen.nl gaat meer kwetsbare mensen naar de stembus brengen door de voorspelbaarheid van het stemproces voor hun te vergroten.

Uitleg- en oefenmodule als kalmeringsmiddel

Verkiezingen in het algemeen zijn ingewikkeld. Er zijn diverse uitzonderingen en mitsen en maren, die maken dat geen verkiezing hetzelfde is. Op deze website wordt ook uitgelegd wat een gemeenteraad is en hoe een gemeente wordt bestuurd. Ook het hele proces vanaf dat de stempas op de deurmat valt tot en met dat de stempas in de stembus zit, wordt in detail besproken. Om mensen klaar te stomen om daadwerkelijk te gaan stemmen, helpen zij in de oefenmodule Steffie om haar stem uit te brengen. Om deze uitlegmodule te maken is voor de testgroep zelfs een compleet stemlokaal nagebouwd in het stadhuis van Utrecht.

Toekomstmuziek

Ook voor de andere verkiezingen die in Nederland worden gehouden, heeft Steffie plannen. “We zitten met diverse enthousiaste vrienden om tafel om ook de verkiezingen van de Tweede Kamer, Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschappen eenvoudig uit te leggen”, zegt Steffie. “Iedereen in Nederland die stemrecht heeft, moet ook in staat zijn om te kunnen stemmen”.

Begrijpelijkheid is toegankelijkheid

Steffie is al 16 jaar een vriendelijke webjuf die de moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt. Ze leest de teksten voor, zodat laaggeletterden en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module. Het taalniveau is aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden en lange zinnen vind je in haar websites dus ook niet terug!.

Bron: Stichting Leer Zelf Online

De stichting zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. Dat doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en ze waar nodig offline te ondersteunen.