Huisvesting vluchtelingen grote opgave voor gemeenten

Meerdere gemeenten verwachten het komende jaar grote moeite te hebben met het huisvesten van erkende vluchtelingen. Door problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de benodigde woonruimte dit jaar fors hoger dan gebruikelijk. VluchtelingenWerk Nederland pleit voor een structurele oplossing bij de IND om onnodige schommelingen in de benodigde woonruimte te voorkomen. Ook waarschuwt VluchtelingenWerk ervoor vluchtelingen niet als zondebok voor het falende woonbeleid aan te wijzen. Met alternatieve vormen van huisvesting moet worden voorkomen dat woningzoekenden tegen elkaar worden uitgespeeld.

Taakstelling huisvesting

Erkende vluchtelingen die gevaar lopen in hun thuisland moeten na het krijgen van een verblijfsvergunning zo snel mogelijk het azc verlaten. Het is de bedoeling dat ze dan zo snel mogelijk integreren en werk gaan zoeken. Ze worden evenredig over alle Nederlandse gemeenten verspreid. Elk halfjaar krijgen gemeenten in de ’taakstelling huisvesting’ te horen hoeveel woonruimte er nodig is.

Meer woningen door bezuinigingen IND

Ondanks het feit dat het aantal vluchtelingen de afgelopen jaren flink is gedaald neemt de druk op gemeenten dit jaar fors toe. Door problemen bij de IND wachten duizenden vluchtelingen vaak al langer dan twee jaar op de start van hun procedure. Door rücksichtsloze bezuinigingen is het asielsysteem de afgelopen jaren compleet vastgelopen. Hierdoor was er de afgelopen jaren minder woonruimte nodig dan gebruikelijk en kwamen asielzoekerscentra helemaal vol te zitten. Nu de IND bezig is met een inhaalslag zullen in korte tijd veel meer vluchtelingen het azc moeten verlaten.

Creatieve oplossingen nodig

Door jarenlang falend woonbeleid is er in grote delen van Nederland al een schrijnend tekort aan woningen. Dat het huisvesten van vluchtelingen in gemeenten met grote tekorten voor scheven gezichten zorgt, is daarom te begrijpen. Maar VluchtelingenWerk waarschuwt dat vluchtelingen niet als zondebok aangewezen moeten worden. Met creatieve oplossingen zal meer woonruimte naast de bestaande woningvoorraad moeten worden gevonden, om te voorkomen dat onmogelijke keuzes nodig zijn tussen verschillende urgentiegroepen. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2016 is dit ook gelukt. Toen was een nog veel hoger aantal woningen nodig.

Problemen door kabinet zelf veroorzaakt

In tegenstelling tot 2016 komt deze stijging voor velen als een verrassing. Toen was er sprake van een vluchtelingencrisis, waardoor er meer begrip was. Nu zien we een probleem dat het kabinet grotendeels zelf heeft veroorzaakt. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Broekers-Knol op de problemen bij de IND nu structureel op te lossen om onnodige schommelingen in de taakstelling huisvesting in het vervolg te voorkomen. En vraagt gemeenten nog een keer de schouders eronder te zetten om naar alternatieve oplossingen te zoeken. Zo worden woningzoekenden niet tegen elkaar uitgespeeld en kunnen vluchtelingen zo snel mogelijk aan de slag met hun integratie.

Bron: VluchtelingenWerk Nederland