Jemen: ieder uur een burger gedood of gewond

Januari 2022 blijkt de meest dodelijke maand voor burgers in Jemen te zijn sinds 2018, laat een analyse van Save the Children zien.

In de 648 uur waarin de organisatie het aantal burgerslachtoffers telde, werden er 215 mensen gedood en 384 verwond. Dat brengt het aantal doden en gewonden op 599: bijna ieder uur een.

In oktober werd het mandaat voor onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden – door de VN Mensenrechtenraad - niet verlengd. Save the Children ziet een verband tussen de escalatie van geweld en het beëindigen van dat mandaat, want in de laatste drie maanden van 2021 werden 900 burgers gedood of gewond; de drie maanden vóór afloop van het mandaat waren dat 500 slachtoffers.

Pim Kraan: “Zoals in ieder conflict zijn kinderen weer de dupe. Ook scholen, ziekenhuizen, telecommunicatie, watervoorzieningen worden vernield. Wij roepen de strijdende partijen op om het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden direct te stoppen.”

Save the Children roept herhaaldelijk alle partijen op zich te houden aan internationale mensenrechtenwetgeving en het internationaal humanitair recht. Kinderen en hun families moeten worden beschermd tegen de verschrikkingen van het aanhoudende geweld.

Save the Children werkt sinds 1963 in Jemen.

bron: Save The Children