Kabinet onderschat impact internationale crises

Reactie Oxfam Novib op de Miljoenennota 2021

Algemeen directeur Michiel Servaes:
‘Het kabinet onderschat bij de aanpak van de coronacrisis de extreme gevolgen van deze crisis in vooral de meest kwetsbare landen. Vele honderden miljoenen mensen verloren wereldwijd hun inkomen, terwijl ongekende hongersnood dreigt door instorten van voedselketens. Waar binnenlands vele miljarden worden vrijgemaakt, blijft de internationale inzet grotendeels ongewijzigd.’

‘Extra wrang is dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking komend jaar weliswaar iets wordt verhoogd, maar slechts door een hypotheek te nemen op budgetten van volgende jaren. Als de crisis zich straks verdiept, zal het budget dan nog verder dalen.’

‘Het kabinet houdt zich daarmee doof voor oproepen, zelfs van haar eigen Adviesraad en diens voorzitter Jaap de Hoop Scheffer, om veel meer te doen om de internationale crisis rond corona af te wenden. Als we nu niet genoeg doen kunnen straks per dag tot wel 12.000 mensen sterven van de honger. Ontwikkelingslanden maken zich zorgen over de beschikbaarheid van een betaalbaar vaccin en ze komen miljarden tekort om hun gezondheidssystemen te versterken.’

‘Ook binnenlands laat het kabinet een unieke kans voorbijgaan om bedrijven die steun ontvangen eindelijk te dwingen om te stoppen met belastingontwijking en eerlijk en duurzaam te ondernemen. Zo ontbreekt in de steunpakketten een prikkel om de CO2 uitstoot terug te dringen, om zo de klimaatcrisis, die nu al miljoenen mensen bedreigt, af te wenden. De doelstelling voor CO2 reductie moet niet 49% maar 55% zijn, conform het voorstel van de EU en het Nederlandse Regeerakkoord. Wetgeving om maatschappelijk verantwoord ondernemen verplicht te stellen laat nog steeds op zich wachten, waarmee in deze kabinetsperiode veel tijd verloren is gegaan.’

Bron: Oxfam Novib