Kankerorganisaties werken samen om patiënten te steunen in coronatijd

Veel mensen die kanker hebben of hebben gehad, maken zich zorgen om het coronavirus. Ze zijn bang om het virus te krijgen en daardoor ervaren zij eenzaamheid en angst. Daarom bieden KWF Kankerbestrijding, de website kanker.nl, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de koepelorganisatie voor inloophuizen IPSO samen hulp en steun aan patiënten en hun omgeving in deze onzekere tijd. Deze week lanceren de organisaties tal van online initiatieven, zoals een webinar, een speciale hulpsite, een online vragenlijst en extra aandacht op kanker.nl.

KWF is de website KWF Vriendendienst www.kwfvriendendienst.nl gestart voor online hulp bij alledaagse taken. Daar kunnen mensen hulp vragen aan hun vrienden, kennissen of buren. Het gaat om alledaagse taken, zoals boodschappen of stofzuigen. De patiënt of mantelzorger maakt taken aan op de website en nodigt anderen uit in een besloten groep, zodat zij hulp kunnen bieden door taken over te nemen. Deze website springt in op de huidige situatie waardoor veel patiënten niet naar buiten kunnen en zoveel mogelijk contact met anderen moeten mijden.

Vragen stellen en steun vinden

Door het coronavirus en de bijbehorende overheidsrichtlijnen zijn de IPSO inloophuizen gesloten tot in ieder geval 1 juni. Maar omdat patiënten nu juist extra behoefte hebben aan een praatje of steun blijven veel inloophuizen wel telefonisch bereikbaar. Ook organiseren de inloophuizen verschillende online activiteiten. Kijk op www.ipso.nl voor de actuele activiteiten per inloophuis.

Elkaar digitaal ontmoeten is mogelijk op www.kanker.nl/corona. Patiënten kunnen daar terecht met vragen over corona en kanker, of gewoon even aanspraak zoeken in deze moeilijke tijd.

Doneer Je Ervaring

Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker de huidige situatie ervaren, is NFK samen met de medisch specialisten een online peiling gestart op nfk.nl/corona-en-kanker. Hiermee worden ervaringen opgehaald over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die kanker hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole van het ziekenhuis staan. Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken over hoe de kankerzorg zo goed mogelijk door kan blijven gaan tijdens de coronacrisis. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld en staat open tot 18 april a.s.

Bron: KWF Kankerbestrijding