Kinderen horen niet in de cel

De Tweede Kamer vergaderde vorige week met de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Broekers-Knol over vreemdelingen- en asielbeleid en een van de onderwerpen was detentie.

Geen kind in de cel

UNICEF wil dat er geen kinderen worden opgesloten vanwege hun migratiestatus. Daarnaast zouden er geen kinderen moeten worden uitgezet naar Afghanistan en moet er betere opvang komen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

De Kamer besprak tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen-en Asielbeleid vorige week de brief van de vorige staatssecretaris over kinderen in vreemdelingendetentie.

De Coalitie Geen Kind in de Cel is zeer bezorgd over het feit dat alleenstaande kinderen lange tijd in gesloten bewaring zitten. Het belang van het kind moet namelijk altijd voorop staan. Volgens de voormalig staatssecretaris is het belangrijker om hen op te sluiten dan het naleven van de kinderrechten. De coalitie vindt het zorgwekkend dat staatssecretaris Harbers, met het oog op terugkeer en vreemdelingenbewaring, aan de Eerste Kamer schreef dat "het belang van het kind een eerste overweging is, maar dat ten aanzien van kinderen het doel van vrijheidsbeneming met het oog op uitzetting (te weten terugkeer) kan prevaleren boven het belang van het kind om in vrijheid te leven."

In 2018 verbleven alleenstaande minderjarige vreemdelingen gemiddeld 21 dagen in detentie. De termijn van twee weken voor gezinnen met minderjarige kinderen mag officieel niet worden overschreden. De coalitie vindt het zorgelijk dat alleenstaande kinderen langer in detentie zitten en dat er niet wordt gekeken naar alternatieven voor hen, zodat zij niet opgesloten hoeven te zitten. Detentie is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen en zou daarom ten alle tijden moeten worden voorkomen. Zelfs een korte periode in opsluiting heeft namelijk een negatief effect op het welzijn van kinderen. Deze kinderen hebben geen straf maar worden opgesloten, omdat ze het land moeten verlaten (of juist niet in mogen). De coalitie Geen Kind in de Cel pleit voor een verbod op detentie van kinderen op grond van hun migratiestatus.

UNICEF Nederland is onderdeel van de coalitie Geen Kind in de Cel, samen met Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS en VluchtelingenWerk Nederland.

Bron: UNICEF