Koningin Máxima spreekt (online) met MIND op Blue Monday

Op Blue Monday, zogenaamd de meest sombere dag van het jaar, videobelde Hare Majesteit Koningin Máxima met de organisatie MIND. Zij sprak met ervaringsdeskundigen, ggz-professionals en deelnemers aan de MIND Blue Monday Run. Vooral jongeren en jongvolwassenen blijken het in deze coronatijd erg moeilijk te hebben. Uit onderzoek van arts-onderzoeker Hamza Yousuf van het Amsterdam UMC blijkt dat jongeren hun eigen mentale gezondheid als 12% minder goed beoordelen dan voor de coronapandemie. Koningin Máxima sprak hierover onder andere met influencer Govert Sweep, die betrokken is bij dit onderzoek.

MIND vindt het belangrijk om op Blue Monday extra aandacht te vragen voor de ernst van een depressie. Depressie komt van alle psychische aandoeningen het meeste voor en van alle volwassenen heeft 20% hier ooit in haar of zijn leven mee te maken. Corona lijkt een vergrootglas te leggen op de problematiek van depressie en somberheid, de klachten nemen in deze tijd toe. In het videogesprek met Koningin Máxima werden ervaringen gedeeld en spraken de deelnemers over de gevolgen van somberheid en depressie voor jongeren, maar vooral ook het voorkómen ervan.

Koningin Máxima ontmoette in het online gesprek onder meer psychiater Christiaan Vinkers, directeur Marjan ter Avest van MIND, voorzitter van de Depressie Vereniging Wouter Dekker, ervaringsdeskundigen depressie Nynke Asbroek, Amine Bakkali en Kanysha Hilberink, twee deelnemers aan de MIND Blue Monday Run en influencer Govert Sweep. De deelnemers vertelden dat veel mensen worstelen met mentale problemen. Voor jongeren is het niet meer fysiek naar school gaan en een gebrek aan perspectief heel moeilijk. Aan de andere kant laat de maatschappij zien veerkrachtig te zijn. Het wegvallen van sociale druk geeft ook ruimte voor reflectie. Veel mensen bieden steun aan anderen zoals samen wandelen of lotgenotencontact voor mensen met depressie. Iedereen in het gesprek concludeerde dat dagelijks naar buiten gaan en in beweging blijven helpt om mentaal veerkrachtig blijven.

Blue Monday en MIND Blue Monday Run

De derde maandag in januari staat al jaren bekend als ‘Blue Monday’, omdat het zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar zou zijn. Op deze dag besteedt MIND extra aandacht aan (de impact van) somberheid en depressie. In het hele land komen daarbij mensen tijdens de MIND Blue Monday Run in beweging, rennend of wandelend, om bewustwording en geld te genereren voor met name jongeren die kampen met psychische problemen zoals depressie. Dit jaar deden maar liefst 139 mensen mee die samen bijna 40.000 euro ophaalden.

Bron: MIND