Laat je horen over vuurwerk!

Op dit moment ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor een vuurwerkverbod voor particulieren. Hoe minder vuurwerk, hoe schoner en gezonder de lucht en dus onze longen. Longfonds steunt deze wet.

Wet vuurwerkverbod

Het wetsvoorstel stelt voor om alles behalve het kindervuurwerk te verbieden met ingang van de volgende jaarwisseling. Dan mogen consumenten straks alleen nog het lichtste vuurwerk afsteken. Longfonds steunt deze wet. Hoe minder vuurwerk, hoe schoner en gezonder de lucht en dus onze longen.

De Tweede Kamer houdt een internetconsultatie over het mogelijke vuurwerkverbod. Bij een internetconsultatie kun jij als burger laten weten wat je van de voorgestelde wet vindt.

Heb je last van benauwdheid, hoesten, kortademigheid of zelfs een longaanval als er in jouw omgeving veel vuurwerk wordt afgestoken? Laat dan van je horen en help ons om het verhaal over luchtvervuiling en gezondheid te vertellen. Laat de Tweede Kamer vóór 4 februari weten waarom jij een vuurwerkverbod belangrijk vindt.

Luchtvervuiling door vuurwerk

Longfonds strijdt voor een gezonde lucht en gezonde longen. Door vuurwerk beleven ruim 700.000 mensen met een longziekte een benauwd oud en nieuw. Van kortademigheid, hoesten, een verminderde longfunctie tot zelfs een longaanval: de fijnstof die vrijkomt bij vuurwerk is niet goed voor je longen. Om verdere gezondheidsschade te voorkomen is Longfonds voorstander van maatregelen die de vuurwerkuitstoot beperken.

Voor Longfonds geldt daarbij als uitgangspunt: hoe minder luchtvervuiling door vuurwerk, hoe beter het is voor onze longen. Voor Longfonds is het van belang dat de luchtkwaliteit er significant op vooruitgaat en daarmee de gezondheid van mensen met een longziekte.

Bron: Longfonds