Leger des Heils aan de regering: Als er nu niets gebeurt, hebben we volgend jaar nog veel meer daklozen

Het Leger des Heils heeft naar de Vaste Kamercommissies van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een signaal afgegeven: Als er nu geen maatregelen worden genomen, leven in Nederland volgend jaar nog veel meer mensen op straat dan de 40.000 die het CBS onlangs berekende. Er moet volgens het Leger keihard gewerkt worden aan goedkope woonruimte, maar ook aan een integrale aanpak van wonen, werken en begeleiding naar herstel van het gewone leven.

‘Departementen en gemeentelijke diensten trekken nog onvoldoende samen op om te komen tot goede oplossingen. Terwijl dit voor een succesvolle re-integratie van kwetsbare (in dit geval ook dak- en thuisloze) mensen van groot belang is,’ luidt de zorg.

Van Opvang naar Wonen

Het Leger des Heils ziet het liefst dat de kortdurende opvang (3-6 maanden) in Nederland sterk wordt geminimaliseerd. In de opvang zie je mensen eerder achteruit, dan vooruit gaan. Hun zelfredzaamheid vermindert. Het perspectief ontbreekt en het is een ongezonde leefomgeving met veel prikkels. Het is dan ook veel zinvoller om te voorkomen dat mensen op straat belanden en om als het dan gebeurt mensen weer een woning te geven. Wel met daarbij de noodzakelijke ambulante begeleiding om ook daadwerkelijk zelfstandig te kunnen wonen voor hen die daar (nog) niet toe in staat zijn. Te vaak zien we nu in de praktijk, dat deze zorg en ondersteuning, niet of onvoldoende wordt geregeld. Het is niet alleen menswaardiger voor de persoon die het betreft, maar ook succesvoller (omdat er geen verslechtering van de situatie tijdens de duur van de opvang plaatsvindt). En uiteindelijk ook goedkoper

Korten op sociaal domein vormt groot risico

Een grote dreiging voor verdere stijging van het aantal dak- en thuisloze mensen is ook dat gemeenten massaal korten op het sociaal domein. Aedes gaf onlangs in de corporatiemonitor Woonoverlast aan, dat er steeds meer sprake is van 'probleem'- huurders en dat de hulpverlening ontbreekt. Het is een beeld dat we als Leger des Heils helaas herkennen. De problematiek is te groot en te complex voor hulp vanuit het wijkteam en indicaties voor gespecialiseerde hulp worden steeds lager, steeds korter van duur en voor een steeds lager tarief. Het Leger des Heils pleit dan ook voor gecombineerde prestatieafspraken met gegarandeerde zorg en begeleiding voor deze kwetsbare groep, waarbij veelal meerjarige intensieve ondersteuning nodig is. Met dit signaal hoopt het Leger des Heils op goede afspraken waarbij woonruimte en gegarandeerde zorg, begeleiding en financiële middelen gerealiseerd kunnen worden voor uiterst kwetsbare mensen. Investeren hierin loont.

Brief aan vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken

Brief aan Vaste Kamercommissie VWS

Bron: Leger des Heils