Meer dan 200 miljoen meisjes besneden wereldwijd - 6 februari Zero Tolerance Day

Op 6 februari, Zero Tolerance Day tegen meisjesbesnijdenis, wordt wereldwijd de noodzaak benadrukt om meisjesbesnijdenis uit te bannen. Vandaag de dag hebben ten minste 200 miljoen meisjes en vrouwen in 30 landen in Afrika en Azië een vorm van genitale verminking meegemaakt. Wereldwijd ligt het aantal nog hoger. De verwachting is dat door corona tegen 2030 een extra 2 miljoen meisjes gaat worden besneden, bovenop de al verwachte 68 miljoen. De term Female Genital Mutilation/Cutting (FGM) – de internationale verzamelnaam voor de verschillende vormen van meisjesbesnijdenis – laat weinig twijfel bestaan over de aard van dit gebruik: het is een verminking van het vrouwenlichaam, waarbij de genitaliën deels of helemaal worden weggesneden zonder medische reden.

De pandemie dwingt meisjes wereldwijd naar een leven binnenshuis terwijl juist scholen vaak als toevluchtsoorden fungeren voor meisjes die aan besnijdenis willen ontsnappen. Tegelijkertijd liggen, door lockdown restricties, voorlichtingsprogramma’s en huisbezoeken van hulpverleners stil en zijn gezondheidsklinieken dicht. Ten slotte is een besneden meisje ‘klaar’ om te trouwen. Door de grote inkomensverliezen van ouders is een mond minder te moeten voeden soms een schrijnende oplossing.

22 Zero Tolerance Day

De meeste meisjes worden tussen hun vroege kinderjaren en hun 15e levensjaar besneden. Omdat een besnijdenis meestal zonder toestemming en vaak tegen iemands wil wordt uitgevoerd, schendt het het recht van meisjes om zelf te kunnen beslissen over hun seksuele en reproductieve gezondheid. Zowel op korte als lange termijn brengt FGM gezondheidsrisico’s met zich mee waaronder heftige bloedingen, pijn, onvruchtbaarheid, problemen met seks, complicaties bij een bevalling en psychische problemen.

Waarom worden meisjes besneden?

Wat belangrijk is om te weten is dat diepgewortelde genderongelijkheid altijd ten grondslag ligt aan FGM. Met als onderliggend doel controle te houden op vrouwelijke seksualiteit.
Dit zijn motieven die vaak worden gebruikt:

  • Om meisjes huwbaar te maken
  • Familie eer / sociale verwachtingen
  • Als een coming-of-age ritueel; een overgang naar het worden van vrouw
  • Een hogere bruidsschat, omdat besneden meisjes worden gezien als ‘kuis’
  • Wetten die FGM verbieden worden niet nageleefd

In welke landen komt meisjesbesnijdenis het meeste voor?

  1. Somalië 99%
  2. Guinee 95%
  3. Sierra Leone 86%
  4. Mali 89%
  5. Sudan/Egypte 87%

In de strijd tegen meisjesbesnijdenis geeft Plan International voorlichting over de gezondheidsrisico’s van meisjesbesnijdenis en over de rechten van meisjes op het gebied van seksuele gezondheid en zelfbeschikking. Dit doet Plan International samen met ouders, besnijdsters, lokale chiefs, dorpsoudsten, religieuze leiders en andere rolmodellen. Met publiekscampagnes worden fabels en taboes de wereld uit geholpen. In gesprekken tussen verschillende generaties denkt de organisatie mee over alternatieve inwijdingsceremonie zonder besnijdenis. Ook lobbyt Plan International bij nationale en regionale overheden om meisjesbesnijdenis strafbaar te stellen.

Bron: Plan International