Meer geweld tegen kinderen in conflictgebieden

Oorlogen en conflicten zijn in toenemende mate gevaarlijk voor kinderen, meldt Save the Children. In vergelijking met 2017 leven er minder kinderen in oorlogsgebieden, maar de kans dat zij slachtoffer worden van geweld is vele malen groter geworden, blijkt uit het nieuwe onderzoek met de titel ‘Stop de Oorlog tegen Kinderen’.

“Conflicten duren langer, vinden vaak plaats in dichtbevolkte gebieden en de wapens waarmee wordt gestreden zijn zeer dodelijk, zeker voor kinderen”, verklaart Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland, het toenemende gevaar voor kinderen in conflictgebieden.

Meer geweldschendingen

Jaarlijks brengt Save the Children een onderzoeksrapport naar buiten over de situatie van kinderen in conflictgebieden. Daaruit blijkt dit jaar dat er wereldwijd 415 miljoen kinderen wonen in landen waar conflict een rol speelt, een kleine afname in vergelijking met het jaar daarvoor*. Toen waren het er 429 miljoen. Het aantal ‘grove schendingen van kinderrechten’, is gestegen met 170 procent. Dat betekent dat kinderen in conflictgebieden – in de afgelopen 10 jaar - vaker vermoord, gemarteld, ontvoerd, gerecruiteerd als kindsoldaat of seksueel uitgebuit zijn. Ook is er vaak weinig toegang tot humanitaire hulp.

Top 10 gevaarlijke landen

Afghanistan, Jemen, Zuid-Soedan, De Centrale Afrikaanse Republiek, Congo, Syrië, Irak, Mali, Nigeria en Somalië zijn de gevaarlijkste landen voor kinderen om te leven. Syrië komt als bijzonder gevaarlijk uit de bus, omdat 99% van alle kinderen in het land in een gebied woont dat wordt beinvloed door conflict. In andere landen gaat het vaak om bepaalde gebieden waar het gevaarlijk is, maar niet om het gehele land.

Geslacht speelt een rol

In het onderzoek is voor de eerste keer gekeken naar de invloed van geslacht op de situatie van kinderen in conflictgebieden. De manier waarop kinderen slachtoffer worden van geweld verschilt sterk per geslacht. Negen van de tien slachtoffers van seksueel geweld* waren meisjes. Jongens zijn vaker slachtoffer van moord, ontvoering en worden vaker geronseld als kindsoldaat. Ook zijn jongens sneller slachtoffer van direct (wapen)geweld tijdens gevechten, terwijl meisjes vaker slachtoffer zijn van explosieven. Een verklaring hiervoor is dat meisjes in conflictlanden (soms gedwongen) meer tijd in en rondom het huis doorbrengen en jongens vaker worden ingezet als soldaat. Ondanks deze soms voor de hand liggende uitkomsten, waren er ook uitzonderingen, zoals in Nigeria waar meisjes vaker worden ingezet tijdens aanslagen.

*Tussen 2005 en eind 2018, zijn er 20.000 zaken van seksueel geweld gerapporteerd. Dit getal wordt gezien als slechts het topje van de ijsberg, omdat veel slachtoffers zich nooit uitspreken over wat hen is overkomen.

Klik hier voor het onderzoek ‘Stop de Oorlog tegen Kinderen’.

Bron: Save the Children