Mensen maken Nederland: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

Juist in deze tijd geven veel mensen aan dat zij willen helpen om een ander te steunen. En ook in de tijd die gaat komen kan het vrijwilligerswerk bijdragen aan de (nieuwe) vragen die in de samenleving leven.

Er is meer vraag en behoefte aan maatschappelijke activiteiten, hulp, besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding, opvang ,….. kortom ‘er voor elkaar zijn’. Daarom organiseert het vrijwilligersveld, dat zich verenigt in Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in 2021 een campagnejaar, waarin het NOV meer mensen enthousiast maakt voor het vrijwilligerswerk en een diversere groep mensen aanspreekt om zich in te zetten voor een ander en de samenleving.

Mensen maken Nederland

Online kick-off Mensen maken Nederland

Op dinsdag 8 september is er een online kick-off van de campagne Mensen maken Nederland waar het NOV o.a. een update geeft over de campagne, de expeditie nieuwe gezichten en de communicatie toolkit deelt. Neem dinsdag 8 september eenvoudig deel aan de kick-off sessie via deze link op Microsoft Teams.

Meedoen met Mensen maken Nederland, klik hier.

Bron: Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)