Met gerichte maatregelen zijn bedreigde soorten nog te redden

Vogelbescherming heeft deze week de partijen die meedoen met de provinciale verkiezingen opgeroepen maatregelen te treffen om de achteruitgang van de boerenlandvogels en hun leefgebieden te keren. De natuur in het boerenland verdwijnt in rap tempo. Vogelsoorten die tot voor kort nog heel gewoon waren zijn nu een zeldzaamheid, zoals de veldleeuwerik, patrijs en grutto. Als deze trend niet wordt gekeerd, dan is het straks akelig stil op het platteland. De provincies moeten de boerenlandvogels redden; zij zijn immers verantwoordelijk voor het natuurbeleid.

Provincies aan zet

De afgelopen decennia is het boerenland steeds eenvormiger geworden. Zelfs in natuurgebieden is de negatieve invloed van de omliggende landbouw de belangrijkste factor van achteruitgang. Natuurorganisaties, maar ook steeds meer boeren zien dat het anders moet, maar het huidige landbouwsysteem houdt ze ‘gevangen’ in een neerwaartse spiraal met een almaar voortschrijdende schaalvergroting en intensivering. Provincies moeten maatregelen nemen om de natuur in het boerenland te behouden en te herstellen.

Maatregelen

Aan alle partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen heeft Vogelbescherming gevraagd welke concrete maatregelen te verwachten zijn van de partijen. Verder wordt op dit moment op een rij gezet in welke mate de verschillende vogelsoorten aanwezig zijn in de provincies. Op basis hiervan komt Vogelbescherming eind februari voor elke provincie met een rapport over de achteruitgang van de vogels, hoeveel tijd er nog resteert om ze te redden en welke maatregelen er genomen moeten worden.

Bron: Vogelbescherming