Milieuorganisaties blij dat SER subsidies voor biomassaverbranding afraadt

Volgens het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) deze week heeft gepresenteerd, is verbranding van waardevolle biogrondstoffen onwenselijk. De overheid moet subsidies voor biomassaverbranding afbouwen, zo stelt de SER. Natuur & Milieu en Milieudefensie - nauw betrokken bij de totstandkoming van dit advies - vinden dat de overheid biogrondstoffen beter kan gebruiken voor dingen waar we nog lang plezier van hebben.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, is optimistisch over het advies dat met inspraak van werkgevers, werknemers en de twee milieuorganisaties tot stand kwam: “Het geeft een duidelijk advies voor beter biomassabeleid. Biomassa moet primair gezien worden als een grondstof in plaats van een brandstof, daarom spreken we vanaf nu ook over biogrondstoffen. Wij zijn tevreden dat er in het advies staat dat biomassa niet langer gebruikt moet worden voor warmte, elektriciteit en brandstof voor personenauto’s, want daarvoor bestaan duurzamere alternatieven. Maar juist wel als grondstof voor bijvoorbeeld de bouw en de chemische industrie, waar de toegevoegde waarde veel groter is.” Het SER-advies geeft duidelijk aan in welke gevallen biomassa een (tijdelijke) oplossing kan zijn in afwachting van duurzame alternatieven en wanneer niet."

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “De richting is nu aangegeven, het moet anders met biomassa. Nu komt het aan op concreet beleid en lef vanuit het kabinet. De subsidies die de overheid geeft voor het verbranden van biomassa, kunnen we beter besteden aan subsidies voor het isoleren van huur- en koopwoningen. De goedkoopste energie is de energie die je niet nodig hebt. Door meer te investeren in energiebesparing is veel te winnen.”

Bron: Milieudefensie