Minister in gesprek met Alzheimer Nederland over rapport Nationale ombudsman

Op donderdag 7 februari debatteerde de Tweede Kamer over de ouderenzorg. Kamerleden zijn bezorgd dat de actieplannen van de minister nog onvoldoende merkbaar zijn voor mensen thuis. Ook Alzheimer Nederland heeft deze zorgen gedeeld met de Tweede Kamerleden. Met als oproep: ga aan de slag met de aanbevelingen van de Nationale ombudsman om dementiezorg te verbeteren. Op verzoek van de PvdA gaat minister De Jonge hierbij samenwerken met Alzheimer Nederland.

Verbeteringen thuis inzichtelijk maken

De Kamerleden verzoeken de minister om duidelijk te maken hoe en wanneer mensen verbeteringen gaan merken. John Kerstens (PvdA) en Simon Geleijense (50PLUS) willen weten hoe de aanbevelingen van de Nationale ombudsman worden opgenomen in het programma Langer Thuis. Vera Bergkamp (D66) en Gert-Jan Segers (CU) willen de pilot voor de sociale benadering van dementie uitbreiden. Het is hierbij van belang dat de aanpak bijdraagt aan het verminderen van de schotten in de zorg, aldus de Kamerleden. Kees van der Staaij (SGP) benadrukt het belang om mensen met dementie zelf te laten horen, waaronder zijn ‘patiëntcadeau’ Dick Rijksen.

Samen in gesprek

In reactie op de PvdA zegt de minister toe om met Alzheimer Nederland in gesprek gaan over de aanbevelingen van de Nationale ombudsman. De minister is positief over de sociale benadering, juist als uitkomst voor de steeds zwaardere mantelzorg bij dementie. Toch is de minister niet voornemens om de experimenten uit te breiden. De minister is wel volop bezig met de ondersteuning van mantelzorgers en hij kijkt uit naar het rapport van de landelijk aanjager respijtzorg, Clémence Ross-van Dorp .

Op 14 februari 2019 debatteert de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg. Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet.

Bron: Alzheimer Nederland